I. Upoznavanje sa sustavom javnih prihoda suvremenih država Općenito. Podjela javnih prihoda suvremenih država. II. Imovina i oporezivanje imovine Oporezivanje imovine i ustavno pravo vlasništva. Određenje imovine. Načela na kojima se zasniva oporezivanje imovine. Oblici imovinskih poreza. Opravdanje oporezivanja imovine. Problemi utvrđivanja i naplate poreza na imovinu. Fiskalna uloga imovinskih poreza. Poredbeni prikaz oporezivanja imovine. Hrvatski sustav oporezivanja imovine. III. Oporezivanje nasljedstva i darova Pravna priroda poreza na nasljedstva i darove. Osnovna obilježja poreza na nasljedstva i darove. Opravdanje oporezivanja nasljedstva. Oblici poreza na nasljedstva i darove. Fiskalna uloga. Europsko pravo i oporezivanje nasljedstva i darova. Poredbeni prikaz postojećih sustava oporezivanja nasljedstva i darova. IV. Hrvatski sustav oporezivanja nasljedstva i darova Oporezivanje naslijeđenih ili na dar primljenih nekretnina. Oporezivanje naslijeđenih ili na dar primljenih ostalih oblika imovine porezom na nasljedstva i darove. Kritički osvrt na postojeći sustav oporezivanja nasljedstva i darova.