Najvažnije teme koje se analiziraju tijekom semestra su: koncept i obilježja obiteljskog prava, obiteljskopravni odnosi, položaj obiteljskog prava u pravnome sustavu, bračno pravo (definicija, razvoj), izvanbračne zajednice, odnosi roditelja i djece, prava djece, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi i europsko obiteljsko pravo. Polazište su izučavanja norme hrvatskoga obiteljskog prava, koje predstavljaju osnovu za daljnje rasprave, u pravilu o univerzalnim i komparativnopravnim temama.
Ciljevi kolegija uključuju:
1. Upoznavanje studenata s temeljnim institutima obiteljskog prava i njihovoj trajnoj vrijednosti u suvremenom društvu
2. Istraživanje najvažnijih obiteljskopravnih tema, upoznavanje s trendovima razvoja obiteljskog prava te usmjeravanje pozornosti na značenje poštivanja temeljnih načela obiteljskog prava kao pretpostavke pravilnog uređenja intimnih odnosa između članova obitelji
3. Promicanje vrijednosti snošljivosti i vladavine prava