Suvremene teorije razvoja društva.
Temeljni pokazatelji gospodarskog, socijalnog i političkog razvoja.
Povezanost gospodarskog, socijalnog i političkog razvoja.
Definicija i različite teorije socijalnog razvoja.
Globalne razvojne agencije i koncepti socijalnog razvoja (Svjetska banka, UNDP, OECD, MOR, VE, EU).
Globalizacija, europeizacija i socijalna politika.
Indikatori socijalne kohezije.
Čimbenici i okviri suvremenih socijalnih reformi.
Novi socijalni rizici kao izazov reformama socijalnih politika.
Problemi izgradnje održivog sustava socijalne države u Hrvatskoj (mirovine, zdravstvo, zapošljavanje, socijalna skrb, obiteljska politika, stanovanje, civilno društvo).
Perspektive razvoja socijalne države u Hrvatskoj.