Povijest socijalne politike u Hrvatskoj, razdoblje poslije Drugog svjetskog rata. Proračun, porezi, prirezi, doprinosi, socijalni transferi – osnovni pojmovi. Socijalna politika u 1990-tim – Socijalni program. Politika socijalne skrbi, Zakon o socijalnoj skrbi, decentralizacija socijalne skrbi, lokalne socijalne države, statistički pokazatelji korisnika socijalnih prava. Socijalna politika i porezna politika, neizravne mjere socijalne politike. Socijalno osiguranje u Hrvatskoj: mirovine- nasljedstvo, kriza sustava, reforme i razvojni problemi; zdravstvo – nasljedstvo, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, reforme sustava, privatizacija i razvojni problemi; Zapošljavanje – pasivne i aktivne mjere politike zapošljavanja, kretanje nezaposlenosti, programi zapošljavanja. Obiteljska politika – dječji doplatak, usluge za djecu, porodni dopusti. Stambena politika – nasljedstvo, stambeni programi, izravne i neizravne mjere stambene politike, subvencioniranje najamnina i troškova stanovanja, socijalno stanovanje, statistički podatci o standardu stanovanja; Kombinirana socijalna politika ? suradnja s organizacijama civilnog društva, udruge, zaklade, ustanove i zadruge, uloga organizacija civilnog društva u socijalnoj politici, načelo supsidijarnosti.