1. Načela pravne države i oporezivanje 2. Porezi kao sredstvo ostvarenja socijalne pravednosti 3. Pravna sigurnost 4. Primjena poreznopravnih propisa 5. Porezno-pravni odnos 6. Porezno-dužnički odnos 7. Porezni postupak 8. Načela poreznog postupka 9. Inspekcijski nadzor 10. Ovrha u poreznim stvarima 11. Pravni lijekovi u poreznim stvarima