Teorijsko određenje dohotka i osnovnih instituta poreza na dohodak. Osnovna obilježja poreza na dohodak. Načela oporezivanja dohotka. Porezni obveznik. Porezna osnovica. Predmet oporezivanja. Porezna tarifa (progresivna, proporcionalna). Tehnike ubiranja poreza. Fiskalna uloga poreza na dohodak. Temeljne odredbe Zakona o porezu na dohodak. Porezni obveznik (rezident/nerezident). Izvori dohotka. Porezna osnovica. Porezno razdoblje. Porezne stope. Primitci koji se ne smatraju dohotkom. Primitci na koje se ne plaća porez na dohodak. Osobna oslobođenja. Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada. Oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti. Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava. Oporezivanje dohotka od kapitala. Oporezivanje dohotka od osiguranja. Utvrđivanje i naplata godišnjeg poreza na dohodak.