Kroz predmet Europska socijalna politika studenti stječu znanja o razvoju i obilježjima različitih socijalnih režima, socijalnih prava i socijalne politike na europskoj razini, uključivši recentne društvene procese i reforme te utjecaj tog razvoja na Hrvatsku. Upoznaju se s poviješću i institucionalnim okvirom europskih integracija te teorijskim konceptom europeizacije, s razvojem, obilježjima i sadržajem europskog socijalnog modela, uključivši idejnu pozadinu europskog socijalnog modela, europske smjernice te mehanizme djelovanja europskog socijalnog modela. Stječu znanja i vještine potrebne za izradu pojedinih programa socijalne politike i pisanje izvješća prema europskim smjernicama te se osposobljavaju za razumijevanje, analiziranje te procjenu pojedinih područja/programa socijalne politike.
Nastava se izvodi u obliku predavanja i seminara.