SLAKOPER:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
SLIČNOSTI I RAZLIKE UGOVORA O POLAGANJU, SKRBNIŠTVU I UPRAVLJANJU PORTFELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper


Razvitak tržišta kapitala posljednjih godina doveo je do porasta broja sklopljenih ugovora o polaganju vrijednosnih papira, ali i ugovor o skrbništvu nad vrijednosnim papirima i ugovora o upravljanju porfteljem vrijednosnih papira. Dok je prvi uređen odredbama Zakona o obveznim odnosima, drugi i treći samo su kratko skicirani – navođenjem njihova pojma, predmeta i ugovornih strana – u Zakonu o tržištu vrijednosnih papira. Zbog toga se u radu izlažu temeljne značajke sva tri ugovora, i to ugovorne strane, predmet, obveze ugovornih strana i karakter tih obveza, a sve radi ustanovljavanja zajedničkih i različitih elemenata ta tri ugovora. Iz utvrđenih sličnosti i razlika – a imajući u vidu da pod nazivima ugovora o skrbništvu i upravljanju porfeljem vrijednosnih papira, prava i obveze njihovih strana nisu podrobnije uređeni - proizaći će pravna kvalifikacija tih ugovora sa stajališta ugovornog prava, a time i odgovor na pitanje imenovanih ugovora obveznog prava, čija pravila se primjenjuju na te ugovore.

Ključne riječi: Ugovori, bankovno pravo, ugovor o polaganju vrijednosnih papira, ugovor o skrbništvu nad vrijednosnim papirima, ugovor o upravljanju portfeljem vrijednosnih papira, ugovor o nalogu, ugovor o komisiji