MUSA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Tužba radi poništaja presude izbranog suda

Mr. sc. Krešimir Musa

Pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske 17. studenog 1999. odlučivalo se o dvjema ustavnim tužbama radi ukidanja pravorijeka izbranih sudova Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (SlS-HGK).

Obje tužbe podnijete su bez prethodnog postupka za poništaj presude pred redovitim sudom po čl. 484 - 487. Zakona o parničnom postupku (ZPP). Obje su odbačene. Jedna od donesenih odluka Ustavnog suda objavljena je u Narodnim novinama, službenom listu Republike Hrvatske (NN) 130/99, druga nije. Obje ustavne tužbe temeljito je razmatrao Triva. U ovom radu one se ispituju kao da su podnijete redovitom sudu radi traganja za odgovorom na pitanje bi li se u njima navedeni razlozi mogli podvesti pod odredbe ZPP o tužbi za poništaj presude izbranog suda.

Ključne riječi: presuda izbranog suda, poništaj presude, ustavna tužba