JANEVSKI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
O dopuštenosti revizije u parnicama iz radnih odnosa po Zakonu o parničnom postupku Republike Makedo

Prof. dr. sc. Arsen Janevski

U ovom se radu razmatra problem dopustivosti revizije u parničnom postupku po Zakonu o parničnom postupku Republike Makedonije iz 1999. Pritom se ekspoziciji i analizi problema pristupa s povijesno-komparativnog aspekta u smislu da se izlažu i uređenje prema Zakonu o parničnom postupku SFRJ iz 1974, koji je Republika Makedonija bila preuzela nakon osamostaljenja, te rješenja prihvaćena u zakonodavstvima drugih zemalja nastalih na području bivše države. Nakon prikaza relevantne postjugoslavenske doktrine te stavova izraženih u makedonskoj teoriji i sudskoj praksi, rješavanju problema pristupa se polazeći od konstatacije o nužnosti razlikovanja između radnih imovinskopravnih i takvih neimovinskopravnih sporova. Zaključno se, na temelju te konstatiacije, iznosi mišljenje da bi revizija u imovinskopravnim radnim sporovima bila dopuštena po općim pravilima o dopuštenosti toga pravnog lijeka u imovinskopravnim sporovima, dok bi ona u neimovinskopravnim (statusnim) radnim sporovima bila dopuštena bez obzira na vrijednost predmeta spora, analogno kao i u drugim neimovinskopravnim sporovima.

Ključne riječi: revizija, parnice u radnim sporovima, Makedonija