GARASIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pretpostavke za priznanje strane odluke o otvaranju stečajnog/insolvencijskog postupka prema hrvatsk

Doc. dr. sc. Jasnica Garašić

U radu se predstavljaju i analiziraju pretpostavke za priznanje strane odluke o otvaranju stečajnog odnosno insolvencijskog postupka koje predviđa hrvatsko pravo te se upućuje na odgovarajuća rješenja u njemačkom i švicarskom pravu, Europskoj uredbi o insolvencijskim postupcima te UNCITRAL-ovu Model zakonu o prekograničnoj insolvenciji.

Ključne riječi: stečajni/insolvencijski postupak, strana odluka o otvaranju stečajnog/insolvencijskog postupka, glavni stečajni/insolvencijski postupak, posebni stečajni/insolvencijski postupak, pretpostavke za priznanje strane odluke o otvaranju stečajnog/insolvencijskog postupka, postupak priznanja strane odluke o otvaranju stečajnog/insolvencijskog postupka