DJURDJEVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Povijesni razvoj kaznenopravnog položaja počinitelja s duševnim smetnjama u Engleskoj

Doc. dr. sc. Zlata Đurđević

Autorica u radu utvrđuje i analizira temeljne materijalnopravne i procesnopravne institute i pravna načela kroz koje se u Engleskoj formirao kaznenopravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama u razdoblju od ranog srednjeg vijeka do XIX. stoljeća. U srednjovjekovnom razdoblju oni obuhvaćaju kompenzaciju, božje sudove, objektivnu kaznenu odgovornost, stroge kazne, porotne sudove, ustanovu kraljeve milosti, test “divlje životinje”. Novi vijek obilježava test niske inteligencije, test “dobra i zla” (Arnold, 1724), običajna specijalna presuda, odgoda suđenja zbog nesposobnosti za sudjelovanje u kaznenom postupku, progoni duševnih bolesnika. U XIX. stoljeću nastaju engleski pozitivnopravni instituti kao što su M’Naghtenova pravila iz 1843, statutarna specijalna presuda (Criminal Lunatic Act 1800, Trial Lunatic Bill 1883), pomilovanje ministra unutarnjih poslova, pravni kriteriji za utvrđivanje nesposobnosti za suđenje (Pritchard, 1836) te pravo na branitelja. U radu se uz povijesnu metodu istraživanja koristi i poredbena isticanjem razlika povijesnog razvoja engleskog i kontinentalnog europskog pravnog sustava. Dva fundamentalna obilježja engleskog kaznenopravnog sustava – evolutivnost i primat procesnog prava u odnosu na materijalno pravo – jasno se očituju u povijesnom razvoju kaznenog položaja počinitelja s duševnim smetnjama.

Ključne riječi: kazneno pravo, počinitelj kaznenog djela s duševnim smetnjama, Engleska, Srednji vijek