CIZMIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Postupak u parnicama iz obiteljskih odnosa u pravu Federacije Bosne i Hercegovine

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić

Dana 11. studenoga 1998. stupio je na snagu Zakon o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Jedna od novina koje u pravni sustav Federacije uvodi novi Zakon o parničnom postupku jest i ta da je postupak u bračnim i paternitetskim sporovima izmješten iz Porodičnog zakona, koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju odredaba Ustava Federacije, i uključen je u Zakon o parničnom postupku kao jedan od posebnih parničnih postupaka. Autor je u radu upozorio na temeljne značajke postupka u parnicama iz obiteljskih odnosa u pravu Federacije Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi: obiteljski odnosi, parnice, Federacija Bosne i Hercegovine