BENDEVSKI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Arbitražni sporazum – odnos s osnovnim sporazumom u vezi s kojim je zaključen

Prof. dr. sc. Trajan Bendevski:

Predmet rada je autonomnost - odvojivost (separabilnost) arbitražnog sporazuma od ugovora na koji se odnosi. U radu se prati razvitak stavova koji su se o tom pitanju zastupali u znanosti, judikaturi, zakonodavstvu i međunarodnim instrumentima počevši od treće dekade prošloga stoljeća do konačnoga općeg prihvaćanja doktrine separabilnosti arbitražnog sporazuma. Pritom se težište stavlja na pristup problemu u ranijoj jugoslavenskoj doktrini te teoriji nekih istočnoeuropskih zemalja.

Ključne riječi: arbitražni sporazum, povezanost s osnovnim sporazumom