APOSTOLOVA-MARSAVELSKI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Tko su bili maiores civitatis

Prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski

U radu je razmatrana nedovoljno eksplicitna odredba osnivačkog privilegija kojom se komentiraju mogućnosti priziva na odluke gradskoga suda. Analizirajući novouvedeni poredak potpune sudske autonomije, autorica komentira skromna izvješća o organizaciji suda iz druge polovice 13. stoljeća te sudske sporove iz kasnije prakse, dajući prijedlog odgovora na pitanje tko je činio kolegij maiores civitatis, koji je, po njezinu mišljenju, imao mnogo veće ovlasti nego što se to dade zaključiti iz doslovnog tumačenja teksta odredbe. Također, autorica upozorava na činjenicu da je termin actor u toj odredbi oznaka za stranku koja je uložila priziv - i tužitelja i tuženog.

Ključne riječi: Zagrebački Gradec, sudske instancije, maiores civitatis, antiqui iudicis, judex suspectus, causa recusationis