STUDENTI - OBAVIJESTI STUDENTSKE REFERADE:
Repozitorij

Prilikom uplata naknada na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu važeći pozivi na broj se mijenjaju u jedinstveni poziv na broj za;

Stručni studij javne uprave 1012

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave 10121

Stručni porezni studij 1013

Studenti prilikom uplata svih naknada po odlukama o cijenama usluga popunjavaju slijedeće podatke:

PRIMATELJ:          PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU

                               TRG REPUBLIKE HRVATSKE 14

                               10000 ZAGREB

IBAN Fakulteta: HR9823600001101264729

model:  HR00

poziv na broj npr.: 1012-JMBAG (što je JMBAG) – za stručni studij javne uprave

                                 1013-JMBAG (što je JMBAG) - za stručni porezni studij

                                 10121–JMBAG (sto je JMBAG) – za specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

Popis obavijesti