STUDENTI - OBAVIJESTI STUDENTSKE REFERADE:
Repozitorij
Obavijesti
Studenti koji pristupaju polaganju predmeta ljetnog semestra na drugom ispitnom roku u mjesecu veljači upis obavljaju nakon evidencije uspjeha iz ispita. Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija u akad. 2018/19.god. ("brucoši") ne obavljaju upis na studomatu.   Mole se studenti da pročitaju sve navedene upute te da u skladu s navedenim obave upis; RASPORED I POSTUPAK PREDAJE INDEKSA ZA UPIS LJETNOG SEMESTRA PRAVILA UPISA ZA REDOVITE STUDENTE PRAVILA UPISA ZA IZVANREDNE STUDENTE PRAVILA UPISA ljetnog semestra za studente specijalističkog diplomskog stručnog studija javna uprava koji su upisali razlikovne predmete   (Osnove politologije, EUP i ULJP) OBAVIJEST O ISPUNJAVANJU OBAVEZA IZ SEMINARA - smo za studente specijalističkog diplomskog stručnog studija javna uprava    Mole se svi studenti da za sve upite postavljane djelatnicima i službama Fakulteta postupaju prema  odluci o komunikaciji putem sustava e-pošte (poveznica) odnosno da se u komunikaciji koriste računom e-pošte na domeni student.pravo.hr .  Nastavnici i djelatnici upućeni su da nisu dužni uzimati u obzir poruke poslane s drugih adresa e-pošte. Odluku možete pročitati na ODLUKA O KORIŠTENJU SUSTAVA ELEKTRONIČKE POŠTE NA DOMENI STUDENT.PRAVO.HR
Donesena je odluka o načinu komunikacije sa studentima putem e-pošte. Prema odluci, studenti su dužni u komunikaciji s nastavnicima i administrativnim službama Fakulteta koristiti se računom e-pošte na domeni  student.pravo.hr . Upućuju se nastavnici da nisu dužni uzimati u obzir poruke poslane s drugih adresa e-pošte. Odluku možete pročitati  ovdje . Više informacija o korištenju elektroničke pošte na fakultetu pronađite  ovdje .
Redoviti studenti koji su obveznici plaćanja maksimalnog iznosa participacije školarine od 7.200 kuna a koji su prvi dio iste uplatili pri upisu zimskog semestra dokaz o uplati drugog dijela školarine i indeks trebaju najkasnije  do 15. prosinca 2018. godine  dostaviti u  studentsku referadu, soba 10/I.   kat  u uredovno radno vrijeme referade.
Prilikom uplata naknada na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu važeći pozivi na broj se mijenjaju u jedinstveni poziv na broj za; Stručni studij javne uprave 1012 Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave 10121 Stručni porezni studij 1013 Studenti prilikom uplata svih naknada po odlukama o cijenama usluga popunjavaju slijedeće podatke: PRIMATELJ:          PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU                                TRG REPUBLIKE HRVATSKE 14                                10000 ZAGREB IBAN Fakulteta: HR9823600001101264729 model:  HR00 poziv na broj npr.: 1012-JMBAG ( što je JMBAG ) – za stručni studij javne uprave                                   1013-JMBAG (što je JMBAG) - za stručni porezni studij                                  10121–JMBAG ( sto je JMBAG ) – za specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Studenti koji su prijavili izlazak na ispit, a ispit iz opravdanih razloga nisu odjavili, imaju pravo podnijeti zamolbu za poništenje prijave ispita u roku do sedam dana od isteka roka za odjavu ispita. Uz zamolbu je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se potkrepljuju navodi iz zamolbe (opširnija medicinska dokumentacija s opisom i težinom bolesti). U osobito opravdanim slučajevima (hospitalizacija i sl.) molba se može podnijeti i nakon isteka navedenog roka.
Ostvarivanje prava na pokriće troškova prehrane studenata propisano je  Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata  i  Pravilnikom o izmjenama Pravilnika . Sve o pravima na prehranu studenti mogu pogledati na stranicama ISSP - a ( http://www.srce.unizg.hr/issp ) Studenti pravo na pokriće troškova i iznos pokrića mogu provjeriti u sustavu studentskih prava na poveznici  https://issp.srce.hr/  (prijavom putem AAI identiteta). Zbog čestih upita studenata između ostalih odredbi ističemo propisano člankom 3. Pravilnika: (3) Pravo na potporu ne ostvaruje: – student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini; – student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine; – student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija. (4) Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.
HUP – Inicijativa za mlade
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt: • omogućuje studentima kvalitetne studentske prakse u uspješnim tvrtkama u skladu s priznatim međunarodnim standardima • potiče suradnju poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se unaprijedile vještine i znanja studenata tijekom obrazovanja • omogućuje poslodavcima pristup još većoj bazi talenata i potencijalnih zaposlenika.
Studenti inicijalno dodijeljene lozinke za AAI identitet mogu izmijeniti na poveznici     https://domus.pravo.hr/ldap u opciji Ažuriranje podataka (za korisnike)
Dr. ANDREA VEČEK Dom zdravlja Medveščak, Laginjina 16.    Ambulanta školske i sveučilišne medicine Radno vrijeme:  Parne datume       poslije podne                            Neparne datume    prije podne tel: 4556 367 Dr. Andrea Veček