I. semestar

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

P

S

V

Uvod u državu i pravo

45

 

 

45

7

Nauka o javnoj upravi I.

45

 

 

45

7

Osnove sociologije

45

 

 

45

7

Osnove politologije

45

 

 

45

7

Strani jezik za javnu I. upravu (eng. /njem.)

30

 

 

30

2

 

 

II. semestar

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

P

S

V

Ustavno pravo RH

60

 

 

60

9

Nauka o javnoj upravi II.

45

 

 

45

7

Osnove informatike

30

 

 

30

5

Financiranje javne uprave

45

 

 

45

7

Strani jezik za javnu II. upravu (eng. /njem.)

30

 

 

30

2

 

Za upis druge godine studija potrebno je tijekom prve godine studija ostvariti najmanje ECTS 50 bodova.

 

 

 

II. godina studija

III. semestar

 

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

P

S

V

Državna uprava

45

 

 

45

6,5

Osnove prava društava

30

 

 

30

5

Uvod u građansko pravo

45

 

 

45

6,5

Europski upravni prostor i nacionalna uprava

30

 

 

30

5

Opće upravno pravo I.

30

 

 

30

5

Strani jezik za javnu III. upravu (eng. /njem.)

30

 

 

30

2

 

 

IV. semestar

 

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

P

S

V

Obiteljsko pravo s matičarstvom

45

 

 

45

7

Radno i socijalno pravo

45

 

 

45

7

Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava

45

 

 

45

7

Opće upravno pravo II.

45

 

 

45

7

Strani jezik za javnu IV. upravu (eng. /njem.)

30

 

 

30

2

 

 

Za upis treće godine studija potrebno je tijekom druge godine studija ostvariti najmanje ECTS 50 bodova.

 

 

III. godina studija

V. semestar

 

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

P

S

V

Upravno postupovno pravo

45

 

 

45

7

Predmet modula I.

30

 

 

30

5

Predmet modula II.

30

 

 

30

5

Predmet modula III.

30

 

 

30

5

Informatička radionica

30

 

 

30

3

Vježbe iz nomotehnike

 

 

30

30

3

Praksa

 

 

40

40

2

Napomena; student upisuje jedan od ponuđenih modula

 

MODULI III. godine studija

 

ORGANIZACIJSKO MENADŽERSKI MODUL

Uvod u javni menadžment

Osnove teorije organizacije

Temeljni komparativni upravni sustavi

 

UPRAVNO PRAVNI MODUL

Europsko upravno pravo

Javne službe

Građevinsko upravno pravo

 

UPRAVNO EKONOMSKI MODUL

Ekonomika poduzeća

Višestupanjska uprava i regionalni razvoj

Ekonomija javnog sektora

 

MEĐUNARODNO UPRAVNI MODUL

Pravo Europske unije

Poredbeno ustavno pravo

Konzularno pravo

 

 

VI. semestar

 

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

P

S

V

Lokalna samouprava

45

 

 

45

7

Upravno postupovno pravo - vježbe

 

 

45

45

4

Izborni predmet I.

30

 

 

30

5

Izborni predmet II.

30

 

 

30

5

Izrada završnog rada

 

 

60

60

9

 

Napomena; student bira dva izborna predmeta od ponuđenih

 

IZBORNI PREDMETI

 1. E-uprava

 2. Izborni sustav - ne izvodi se u akad. 2016/2017. god.

 3. Javne politike u praksi

 4. Javni odnosi u upravi

 5. Osnove socijalne politike

 6. Policijsko upravno pravo

 7. Povijest hrvatske uprave

 8. Pravo okoliša

 9. Pravo socijalne sigurnosti

 10. Računovodstvo i financijsko izvještavanje u javnom sektoru

 11. Upravljanje zapisima

 12. Zemljišnoknjižno pravo