STRUČNI POREZNI STUDIJ:
Repozitorij

Izvedbeni plan

 

I. godina studija

I. semestar

 

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

P

S

V

Uvod u ekonomiju

45

 

 

45

6

Porezno pravo

30

 

30

60

8

Osnove ustavnog prava

30

 

 

30

4

Organizacija javne uprave u Hrvatskoj

45

 

 

45

6

Upravno pravo I.

30

 

 

30

4

Strani jezik za poreznu struku I. (eng. /njem.)

15

 

15

30

2

 

II. semestar

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

 P

S

V

Osnove građanskog prava

30

 

 

30

4

Financijske institucije i tržišta

30

30

 

60

8

Javne financije

30

 

 

30

4

Upravno pravo II.

30

 

 

30

4

Računovodstvo I.

30

 

30

60

8

Strani jezik za poreznu struku II. (eng. /njem.)

15

 

15

30

2

 

Za upis druge godine studija potrebno je tijekom prve godine studija ostvariti najmanje ECTS 50 bodova.

 

 

II. godina studija

III. semestar

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

     P

S

V

Računovodstvo II.

15

 

30

45

6

Međunarodno porezno pravo

30

 

 

30

4

Upravno postupovno pravo

30

 

15

45

6

Osnove trgovačkog prava

30

 

 

30

4

Osnove kaznenog i prekršajnog prava

30

 

 

30

4

Informatika

15

 

30

45

4

Strani jezik za poreznu struku III. (eng. /njem.)

15

 

15

30

2

 

 

 

IV. semestar

 

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

 P

S

V

Porez na dohodak

30

 

30

60

8

Porez na dodanu vrijednost

30

 

30

60

8

Porez na dobit

30

 

30

60

8

Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja

15

 

15

30

4

Strani jezik za poreznu struku III. (eng. /njem.)

15

 

15

30

2

 

Za upis treće godine studija potrebno je tijekom druge godine studija ostvariti najmanje ECTS 50 bodova.

 

 

III. godina studija

V. semestar

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

     P

S

V

Proračunsko financiranje

30

 

 

30

5

Sustav sprečavanja pranja novca

30

 

 

30

5

Imovinski porezi

30

 

30

60

7

Doprinosi i izvanproračunski fondovi

30

 

 

30

5

Korporativne financije i upravljanje porezima

30

 

 

30

5

Izborni predmet I.

30

 

 

30

3

 

 

Izborni predmeti V. semestra;

  1. Uvod u javni menadžment

  2. Europsko upravno pravo

  3. Javne službe

  4. Višestupanjska uprava i regionalni razvoj

Napomena; student upisuje jedan od ponuđenih izbornih predmeta

 

 

VI. semestar

 

Predmet

Nastavni sati

Ukupno

sati

ECTS

     P

S

V

Europsko porezno pravo

30

 

 

30

7

Organizacija porezne službe

30

 

 

30

5

Izborni predmet II.

30

 

 

30

3

Izrada diplomskog rada

 

60

 

60

15

 

Izborni predmeti VI. semestra;

  1. E-uprava

  2. Javni odnosi u upravi

  3. Pravo okoliša

  4. Pravo socijalne sigurnosti

                Napomena; student upisuje jedan od ponuđenih izbornih predmeta