izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić
izv. prof. dr. sc.
Vanja-Ivan Savić

Dr. Vanja-Ivan Savić je hrvatski pravnik sa radnim iskustvom u odvjetništvu, gospodarstvu te u nastavi i znanosti. Dobitnik je Dekanove i Rektorove nagrade, a kao student bio je stipendist Zaklade Zlatko Crnić, Ministarstva znanosti i tehnologije te Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu cum laude (2000.), a na istom Fakultetu je i magistrirao (2007.), te doktorirao (2011.) obranivši doktorsku disertaciju “Primjena teorijskih modela kaznene odgovornosti pravnih osoba u hrvatskom i usporednom pravu”. Dobitnik je britanske Chevening stipendije, te je u okviru programa “European Young Lawyers Scheme” boravio na Sveučilištu u Edinburghu (2005.) gdje je pohađao program iz Škotskog prava. Radi potreba vezanih uz izradu doktorske disertacije kao gostujući istraživač boravio je na “International Human Rights Law Institute” pri pravnom fakultetu katoličkog sveučilišta DePaul u Chicagu (2010.). Njegov rad i istraživački interesi odnose se na teoriju prava i države, kazneno pravo, pravo i religiju, religijske pravne sustave i ljudska prava. Boravio je kao sudionik i/ili izlagač na brojnim konferencijama i skupovima (Hrvatska, Poljska, Rumunjska, Sjedinjene Američke Države, Vijetnam, Australija i Velika Britanija). Pohađao je program edukacije pravnika „Program of Instruction for Lawyers“ na Sveučilištu Harvard (2004.), te sudjelovao na konferenciji o islamskom pravu na istom sveučilištu (2006.). Kao gostujući istraživač i nastavnik sudjelovao je u radu Istraživačke jedinice Sveučilišta Adelaide “Research Unit for the Study of Society, Law and Religion” (2013.).  Posao docenta na Katedri za opću teoriju prava i države obavlja od travnja 2013., počevši s habilitacijskim predavanjem: “O svrsi kažnjavanja, uz poseban osvrt na vrste kazni u Islamskom pravu”. Od kolovoza 2014. nalazi se na studijskom (post-doktorskom) usavršavanju na sveučilištu Northwestern u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje vodi projekt iz područja prava i religije: “Law as a Tool for Religious Cohabitation: Religious Laws and Laws on Religion in Modern Europe, Middle East and North Africa”. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja teorije prava, kaznenog prava, prava i religije. Objavljivao je na hrvatskom i engleskom, dok mu je jedan rad preveden na vijetnamski jezik. Tečno govori engleski i francuski, služi se španjolskim jezikom, te poznaje osnove arapskog i hebrejskog pisma. Ima položen pravosudni ispit.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Religious Injury under the Montreal Convention: The (Un)Usual Case of an EL AL Flight from New York to Tel Aviv

Savić, Iva ; Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Issues in aviation law and policy

Law’s Love

Savić, Vanja-Ivan ; Babie, Paul
Poglavlja u knjigama, 2018.

Talionsko načelo u židovskom pravu: nadopuna učenja o svrsi kažnjavanja u hrvatskoj teoriji prava

Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Law, Religion and Love: Seeking Ecumenical Justice for the Other


Uredničke knjige, 2018.

Prikaz knjige: Leiter, Brian. Why Tolerate Religion?

Savić, Vanja-Ivan
Poglavlja u knjigama, 2015.

Neki pogledi na odnos Katoličke crkve i države u doba bana Ivana Mažuranića i danas

Savić, Vanja-Ivan ; Mažuranić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske - Croatian Academy of legal sciences yearbook

Katuba u židovskom pravu

Savić, Vanja-Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Revija za socijalnu politiku

Architecture and Law: Lawgivers of the US Supreme Court – So, Where is Jesus?

Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Ecclesiastical Law Journal, Cambridge University Press

Still Fighting God in the Public Arena: Does Europe Pursue the Separation of Religion and State Too Devoutly or Is It Saying It Does Without Really Meaning It?

Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
BYU Law Review

Dokud treba sezati pogled Europske Unije?, Razmatranje o Nigeriji

Savić, Vanja-Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Europske Studije

Razumjeti kaznenu odgovornost pravnih osoba

Savić, Vanja-Ivan
Autorske knjige, 2013.

Pravne osobe u Islamskom pravu

Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Ljetopis Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Ethnicity and Religion in Bosnia and Herzegovina: Peace v Human Rights, An Never ending Story?

Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Europolis, Journal for Political Analysis and Theory

Exportation of the Idea of Criminal Corporation to Central and Southeast Europe: Absorbing is Done, Try to Squeeze the Spirit

Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Columbia Journal of European Law-Online

Are We Going the Same Way? American and European Perspectives in Fighting Corruption

Savić, Vanja-Ivan ; Matijević, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja

Odnos studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu prema europskom i međunarodnom pravu

Savić, Vanja-Ivan
Poglavlja u knjigama, 2012.

Primjena teorijskih modela kaznene odgovornosti pravnih osoba u hrvatskom i usporednom pravu.

Savić, Vanja-Ivan
Doktorske disertacije, 2011.

Kaznena odgovornost pravnih osoba u sustavu opće teorije prava i razmatranje o Alschulerovoj teoriji

Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Responsibility in the Cockpit or Downtown? How Legal Theory Determines if an Airline Is to be Treated as a Criminal

Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Issues in Aviation Law and Policy

Koncept autonomne odgovornosti pravne osobe i njegova primjena u kaznenom pravu

Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Kaznena odgovornost pravnih osoba i kaznena djela u vezi s radom, povredom prava na rad, zdravstvenu i invalidsku zaštitu te sigurnost na radu

Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Radno pravo

How can the Corporation become a Criminal?-Analyzing the Paths towards Corporate Criminal Liability

Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
IHRLI Review

Teorijski modeli za određivanje odgovornosti trgovačkih društava za kaznena djela

Savić, Vanja-Ivan
Poglavlja u knjigama, 2009.

Hans Kelsen, 35 godina od smrti jednog izuzetnog pravnika

Savić, Vanja-Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Ha-kol : glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj

Teorijski modeli za određivanje odgovornosti trgovačkih društava za kaznena djela

Savić, Vanja-Ivan
Poglavlja u knjigama, 2008.

Temeljna pitanja odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i određivanje odgovorne osobe u trgovačkim društvima, magistarski rad

Savić, Vanja-Ivan
Magistarski radovi, 2007.

Prikaz s konferencije: "V. International Conference on Islamic Legal Studies-Lawful and Unlawful Violence in Islamic Law and History", Harvard University, rujan 2006.

Savić, Vanja-Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Asbestos as Environmental and Legal Issue

Savić, Vanja-Ivan ; Fajković, Hana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
International Conference on International Environmental Law