SLUŠAČKI KOLOKVIJ:
Informacije u vezi kolokvija iz...

Kolokvij (tzv. slušački kolokvij) iz kolegija Upravna znanost održat će se 28. svibnja 2020. u 14 sati

Više informacija u nastavku ove obavijesti.

 

Kolokvij (tzv. slušački kolokvij) iz kolegija Upravna znanost održat će se 28. svibnja 2020. u 14 sati.

Način održavanja kolokvija

Kolokvij se održava u pisanom obliku, i to online, putem sustava Merlin. Pitanja su esejskog odnosno problemskog tipa.

Ipak, nije isključena mogućnost da se, u slučaju da okolnosti, upute i odluke dozvole, kolokvij održi  u dvoranama Fakulteta, istoga datuma, prema odgovarajućem rasporedu.

Konačna obavijest o načinu održavanja kolokvija bit će objavljena u ponedjeljak, 25. svibnja 2020. do 16 sati.

Kolokvij se polaže samo jednom, tj. ponavljanje kolokvija nije predviđeno.

Pravo na izlazak na kolokvij

Pravo izlaska na kolokvij imaju studenti (redoviti i izvanredni) koji na ispit izlaze 1, 2. ili 3. put.

Studenti koji su ispit već polagali tri ili više puta (izlaze 5., 6., 7. put ili polažu ispit pred komisijom, tj. izlaze 4. ili 8. put) nemaju pravo izlaska na kolokvij i upućuju se na redovne ispitne rokove počevši od prvog tjedna lipnja.

Literatura za kolokvij

Literaturu za kolokvij čine prva četiri poglavlja (1-4.) udžbenika Koprić, I., Marčetić, G., Musa, A., Đulabić, V., Lalić Novak, G. (2014) Upravna znanost: Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu (str. 1-172).

Polaganje ispita

Studenti koji s uspjehom polože kolokvij imaju pravo pristupiti usmenom ispitu na jednom od ljetnih rokova u lipnju i srpnju kao i na prvom roku u rujnu, uz izvršenu prijavu putem Studomata.

Na usmenom ispitu polaže se gradivo preostalih cjelina iz udžbenika (poglavlja 5-9, str. 173-384).

Usmenom ispitu moguće je pristupiti samo jednom.

Studenti koji na spomenutim rokovima ne polože usmeni dio ispita, upućuju se na polaganje redovitog ispita na uobičajeni način (pisani i usmeni) na kasnijim rokovima.

Popis obavijesti