KOLOKVIJ:
Europski upravni prostor i nacionalna uprava

Za studente koji redovito pohađaju nastavu održavaju se dva kolokvija.

1. Uvjeti za izlazak na slušački kolokvij

Za studente koji redovito pohađaju nastavu održavaju se dva kolokvija. Pravo pristupiti prvom kolokviju (18. studenog 2019.) imaju redoviti studenti koji su redovito pohađali predavanja do kolokvija (student može izostati s jednog predavanja). Uvjet za izlazak na drugi kolokvij (20. siječnja 2020.) je položen prvi kolokvij te redovito pohađanje predavanja između prvog i drugog kolokvija (student može izostati s najviše dva predavanja između prvog i drugog kolokvija).

Mogućnost polaganja kolokvija imaju studenti koji ispit polažu po prvi, drugi ili treći put.

Za studente koji su izostali na više predavanja od dozvoljenog ne postoji mogućnost izlaska na kolokvije, bez obzira na razlog (bolest, druge obveze na i izvan studija, itd.). Za dopušteni broj izostanaka s predavanja studenti ne trebaju opravdanje (ispričnice i slično).

Izvanredni studenti imaju pravo pristupiti kolokvijima (zajedno s redovitom studentima) ako prisustvuju na oba predavanja za izvanredne studente (17. listopada i 5. prosinca 2019.). Izvanredni studenti mogu prisustvovati predavanjima za redovite studente.

Prilikom svakog predavanja provjeravat će se prisutnost studenata. U slučaju da se na listi upisanih nalazi student koji nije na predavanju, isključit će se iz mogućnosti polaganja slušačkog kolokvija.

Studenti imaju pravo pristupiti kolokviju samo jednom, odnosno ponavljanje kolokvija nije predviđeno.

Uspješno položeni kolokviji oslobađaju studenta polaganja ispita. Ukupna ocjena se formira na temelju ocjene iz prvog i drugog kolokvija, a student koji želi višu ocjenu može izaći na usmeni ispit na zimskom (veljača 2020.) ili proljetnom ispitnom roku (travanj 2020.), bez polaganja pismenog ispita.

Student koji je uspješno položio oba kolokvija mora prijaviti ispit na zimskom (veljača 2020.) ili proljetnom ispitnom roku (travanj 2020.). Ako to ne učini, ocjena iz kolokvija neće važiti.

Studenti koji ne polože prvi ili drugi kolokvij na ispitu polažu cjelokupno gradivo.

2. Format slušačkog kolokvija

Slušački kolokvij je test znanja s otvorenim odgovorima poluesejskog tipa. Sastoji se od 5 grupa pitanja s 2 potpitanja, a odgovor na svako potpitanje boduje se sa 2, 1 ili 0 bodova. Za pozitivan test potrebno je sakupiti najmanje 8 bodova (8/20) i imati najviše 4 netočna odgovora (4/10), što znači da je student na najmanje 6 pitanja dobio 1 ili 2 boda.

3. Literatura za kolokvij

Kolokvij I

Koprić, I., Musa, A., Lalić Novak, G; Europski upravni prostor; Institut za javnu upravu (2012), poglavlja 1-2 (str. 1-57, 70-119).

Kolokvij II

Koprić, I., Musa, A., Lalić Novak, G; Europski upravni prostor; Institut za javnu upravu (2012), poglavlja 3-5 (str. 120-154, 160-219, 236-279).

Popis obavijesti