Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio - 13.2.2020. u 13 sati, TRH 3, I KAT, SOBA 11

BRKLJAČA LUCIJA - nedovoljan (1)

TROSKOT TEA - nedovoljan (1)

TRCOVIĆ MATEA - nedovoljan (1)

BUKOVIĆ LUKA - nedovoljan (1)

SIROTKOVIĆ TANA - vrlo dobar (4)

ŠIROK JOSIP - dobar (3)

TOMLJANOVIĆ EMA dobar (3)

LUČIĆ ĐANA - dobar (3)

LJUBIČIĆ INES - dobar (3)

MATOŠEVIĆ INES - dovoljan (2)

MILKOVIĆ MIA - dovoljan (2)

NOVOSEL VALENTINA - nedovoljan (1)

PERIČIĆ IVANA - nedovoljan (1)

PULIĆ NIKOLINA - dovoljan (2)

PRELAS NINA - dovoljan (2)

 

 

Popis obavijesti