prof.dr.sc. Biljana Kostadinov usmeni dio ispita održati će u utorak, 10.12. u 15,30 sati (TRH 3, soba #13) za seminariste koji su oslobođeni pisanog dijela ispita (tj. koji su uspješno položili oba kolokvija)

 

Usmeni dio ispita održati će se u srijedu, 11.12.2019. u 18 sati, za slijedeće student(ic)e:

 

DEDOVIĆ ĐIVO

KOSTANJŠEK EMA

MASKALAN KIM

ZORICA LEONARDA

SKOČIBUŠIĆ JOSIP

JELUŠIĆ LUCIJA

HAJRUDINOVIĆ AIDA

PUTRIĆ ŽELJANA

SUPIĆ NIVES

BUBAŠ KRSTO

DANKIĆ DRAGAN

ŠOŠIĆ BARTOL

ŠOŠTARIĆ LUKA

Popis obavijesti