Rezultati pismenog dijela ispita su:

 

Aleks Andriana (3)

Boch Lovro (2)

Brkić Patricia (1)

Čović Sara (-2)

Ćaleta Ivan (1)

Grgas Filip (1)

Ivanda Filip (1)

Jarak Niko (2)

Jurić Katarina (3)

Jurić Marijana (3)

Kekez Dino (1)

Knežević Karlo (-2)

0066270930 (ime pridržano na zahtjev studenta) (2)

 

Pozitivno ocijenjeni pristupiti će usmenom dijelu ispita sutra, 4. srpnja, od 13 sati nadalje (TRH3, 1. kat, soba #10). 

Za negativno ocijenjene, uvid u test moguć je na konzultacijama 11. srpnja, od 13 sati.

Popis obavijesti