3.7.2019. U 12,45 SATI, TRH 3, I KAT, SOBA 10

 

ZAJEC VALENTINA - kolokvirala

ROGIĆ JURAJ - dobar

STELKO NIKKA - dovoljan

STEPINAC KATARINA - dobar

ŠIRIĆ LOVRO - + dovoljan

ŠTAVUN ANTEA - vrlo dobar

IVAN VNUČEC - nedovoljan

VURUŠIĆ NIKO - dobar

Popis obavijesti