Rezultati pismenog ispita iz Ustavnog prava, 10. travnja 2019.

Usmeni ispit kod doc. dr. sc. Maria Jelušića,

bit će u utorak, 16. travnja 2011. u 15h

 

 1. Truhan Lea                              odličan (5)
 2. Viljevac  Martina                    dobar (3)
 3. Vlašić Borna                           dovoljan (2)
 4. Vuletić Darija                         dobar (3)
 5. Zebić Marija                            nedovoljan (1)
 6. Žabek Klara                            dobar (3)
 7. Žagar Lorena                           nedovoljan (1)
 8. Ukić Domagoj                         dobar (3)
 9. Sabljić Anamarija                   dobar (3)
 10. Derk Tin                                  dovoljan (2)
 11. Ćurković Lucija                      dovoljan (2)
 12. Horvat Helena                         nedovoljan (1)
 13. Kovačević Dijana                   nedovoljan (1)
Popis obavijesti