:
Upravno pravo (vježbe)
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijest o početku nastave iz vježbi...

Poštovane kolegice i kolege,

nastava iz vježbi iz Upravnog prava počinje u petak, 18. listopada.

Raspored grupa i termine održavanja vježbi možete vidjeti u nastavku ove obavijesti.

 

 

 

 

Grupa 1., petkom od 16 do 17:30

Dvorana III., TRH 14

 1. Elena   Balog
 2. Dominik          Barišić
 3. Matija Boras
 4. Tea      Božić
 5. Ivana   Bušić
 6. Domagoj         Cvjetković
 7. Ana     Čosić
 8. Marta  Ćurić
 9. Dora    Dabac
 10. Nikola Dešić
 11. Klara   Dukić
 12. Cvita   Dulibić
 13. Amila  Džanić
 14. Asea    Gašparić
 15. Valentina        Golubičić
 16. Mihael Gracin
 17. Ivan    Granić
 18. Luka   Grifoni
 19. Vjeran Harcet
 20. Ena     Jelić
 21. Sandra Jelić
 22. Lea      Jurenec
 23. Elena   Just
 24. Gabriela Anna            Kanački
 25. Tina     Kardum
 26. Josip    Klobučar
 27. Monika           Ključarić
 28. Josipa  Kokić
 29. Tin      Kolenko
 30. Lucija  Kraljević
 31. Marin  Krstinić
 32. Ivana   Kunić
 33. Marija Kusanić
 34. Ivan    Kuzmić
 35. Antonella        Laća
 36. Lucija  Lasić
 37. Jerko   Lovrić
 38. Ines     Majić

Grupa 2., petkom od 17:30 do 19

Dvorana III., TRH 14

 1. Sara     Maričić
 2. Maja    Marijan
 3. Andrea            Martinović
 4. Brigita Medaković
 5. Lorena Meić
 6. Emanuel          Melnjak
 7. Ana     Mihajlović
 8. Ivana   Mihaljević
 9. Sara     Modrić
 10. Marko Mudrinić
 11. Anđela Musić
 12. Ivana   Palian
 13. Lana    Pezelj
 14. Vinko  Pivac
 15. Karmen           Pofuk
 16. Ivana   Popović
 17. Lea      Rabuzin
 18. Tea      Radonić
 19. Branimir          Radović
 20. Ana     Rukavina
 21. Antonija          Slamić
 22. Katarina          Smernić
 23. Petra   Stepčić
 24. Marta  Stojaković
 25. Ivon    Sumić
 26. Stella   Svedrec
 27. Petra   Šadek
 28. Tonka  Tetlo
 29. Tea      Tomašek
 30. Tena    Tomljanović
 31. Marin  Tuđan
 32. Tea      Tušek
 33. Sven    Venus
 34. Iva      Vidaković
 35. Vice    Vlahov
 36. Josip    Vukelja
 37. Marija Zebić
 38. Ana     Zrna
 39. Valerija           Žugčić

Grupa 3 (izvanredni), petkom od 19 do 19:45

Dvorana III., TRH 14

 1. Marija       Balenović
 2. Ivana         Barišić
 3. Mirela       Cvitak
 4. Ivan          Horvat
 5. Ingrid        Hudek - Tomek
 6. Martina     Jurič
 7. Marina      Kapor
 8. Zlatko       Kozina
 9. Ivona        Kuštera
 10. Tomislav   Matić
 11. Maritta      Mrčela
 12. Neven       Nikić
 13. Marin        Novak
 14. Andrea      Pajić
 15. Zvonimir   Petrovčić
 16. Tamara      Prodanović
 17. Andrea      Radotić
 18. Nikola       Raguž
 19. Ante          Raos
 20. Ivana         Ročić
 21. Luka         Softić
 22. Marko       Šaban
 23. Stela          Špišić
 24. Monika     Töpfer
Popis obavijesti
Program rada na vježbama

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, redovni studenti (2 grupe po 2 šk. sata), petkom od 17,00-18,30 i 18,30-20,00

datum

sadržaj

20.10. 2017.

Podnesci 

27.10. 2017.

Načini pokretanja upravnog postupka 

3.11. 2017.

Sadržaj i obilježja rješenja i zaključka

10.11. 2017.

Prvostupanjsko rješenje

17.11. 2017.

Ispitni rok - nema nastave 

24.11. 2017.

Rokovi u upravnom postupku 

1.12. 2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Žalba i prigovor 

8.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Drugostupanjsko rješenje 

15.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Izvanredni pravni lijekovi 

22. 12. 2018.

Upravni spor - tužba

12.1. 2018.


Ponavljanje za provjeru znanja

19.1. 2018.

Provjera znanja

26.1. 2018.

Podjela potpisa
 

 

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, izvanredni studenti (1 grupa po 5 šk. sati), petkom u prosincu (1.12., 8.12 i 15.12.) od 17h-21h

 

 

1.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Osnove upravnog postupka, sadržaj i obilježja rješenja i zaključka, sadržaj i obilježja podneska.

8.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Žalba, drugostupanjsko rješenje, prigovor, izvanredni pravni lijekovi, upravni spor

15.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Provjera znanja