:
Upravno pravo (vježbe)
Repozitorij
Repozitorij je prazan

Poštovane kolegice i kolege,

 

ovdje možete vijdeti raspored grupa za Vježbe iz Upravnog prava.

Nastava počinje u petak, 19. listopada 2018.

Raspored vježbi iz Upravnog prava

Grupa 1

petkom od 16 do 17:30

dvorana I., TRH14

 1. Alfirević

Fran

 

 1. Arambašić

Hana

 

 1. Bagarić

Ivana

 

 1. Begić

Ivan

 

 1. Čajsa

Ena

 

 1. Čudić

Nikolina

 

 1. Ćavar

Ivan

 

 1. Fel

Leo

 

 1. Gjud

Anamarija

 

 1. Glavich Mandarić

Ivan Luis

 

 1. Gorup

Ivana

 

 1. Grbavac

Iva

 

 1. Grgić

Bruna

 

 1. Grigić

Marijan

 

 1. Hećimović

Filip

 

 1. Hranjec

Stela

 

 1. Iharoš

Ivan

 

 1. Ivankić

Antun

 

 1. Ivkić

Magdalena

 

 1. Jelić

Ivan

 

 1. Jergović

Manda

 

 1. Jureško

Patricia

 

 1. Karavanić

Lorena

 

 1. Kerovec

Lucija

 

 1. Konforta

Dora

 

 1. Kordić

Blaženka

 

 1. Kos

Ivan

 

 1. Kožul

Dino

 

 1. Krstanović

Ante

 

 1. Krznarić

Ana

 

 1. Kuzelj

Valentino

 

 1. Leto

Ana Marija

 

 

Grupa 2

Petkom od 17:30 do 19

Dvorana I., TRH14

 1. Ljubić

Iva

 1. Majher

Petra

 1. Marović

Jure

 1. Matanić

Iva

 1. Matišić

Lovro

 1. Pašalić

Tea

 1. Perković

Kristian

 1. Petani

Hella

 1. Petračić

Domagoj

 1. Pinturić

Marta

 1. Podolski

Tajana

 1. Ptiček

Anja

 1. Radanović

Lucia

 1. Radman

Ivana

 1. Rukavina

Dora

 1. Skokandić

Tina

 1. Smes

Ana

 1. Stanković

Anamaria

 1. Škreblin

Anamarija

 1. Špiljak Vignjević

Tomislav

 1. Takač

Sara

 1. Tomašinec

Rudolf

 1. Topolnjak

Mihaela

 1. Turković

Maja

 1. Tusun

Valentina

 1. Vavro

Ivan

 1. Vidović

Hela

 1. Vidović

Nina

 1. Zdunić

Dominik

 1. Zlopaša

Dora

 1. Žagar

Denis

 1. Žigman

Marija

 

Grupa 3 – izvanredni studenti

petkom od 19 do 19:45

dvorana I., TRH14

Bačić

Julijana

Carević

Nevia

Dabić

Ružica

Đurin

Ana Maria

Guslov

Rosana

Jug

Adrian

Jurišić

Sven

Kobas

Laura

Krišto

Ana

Kuvač

Šimun

Marić

Toni

Matić

Tomislav

Muić

Karlo

Paškalin

Marijana

Rodić

Zorana

Sever

Iva

Sirovica

Martin

Skansi

Ana Maria

Stjepanović

Igor

Strmotić

Eva

Zemskova

Kateryna

Zimaj

Jakov

 

Popis obavijesti
Program rada na vježbama

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, redovni studenti (2 grupe po 2 šk. sata), petkom od 17,00-18,30 i 18,30-20,00

datum

sadržaj

20.10. 2017.

Podnesci 

27.10. 2017.

Načini pokretanja upravnog postupka 

3.11. 2017.

Sadržaj i obilježja rješenja i zaključka

10.11. 2017.

Prvostupanjsko rješenje

17.11. 2017.

Ispitni rok - nema nastave 

24.11. 2017.

Rokovi u upravnom postupku 

1.12. 2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Žalba i prigovor 

8.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Drugostupanjsko rješenje 

15.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Izvanredni pravni lijekovi 

22. 12. 2018.

Upravni spor - tužba

12.1. 2018.


Ponavljanje za provjeru znanja

19.1. 2018.

Provjera znanja

26.1. 2018.

Podjela potpisa
 

 

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, izvanredni studenti (1 grupa po 5 šk. sati), petkom u prosincu (1.12., 8.12 i 15.12.) od 17h-21h

 

 

1.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Osnove upravnog postupka, sadržaj i obilježja rješenja i zaključka, sadržaj i obilježja podneska.

8.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Žalba, drugostupanjsko rješenje, prigovor, izvanredni pravni lijekovi, upravni spor

15.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Provjera znanja