:
Upravno pravo (vježbe)
Repozitorij
Repozitorij je prazan

Poštovane kolegice i kolege, vježbe počinju u petak 21. listopada. Održavat će se u dvorani 7 Ćirilometodska 4. Studenti sa sobom trebaju ponijeti Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09 te bilježnicu formata A4.

Prelasci iz grupe u grupu nisu dozvoljeni, osim u slučaju opravdanih razloga, a i tada jedino uz pronalazak studenta iz druge grupe.

Za prelazak iz prve u drugu grupu redovnih studenata ili obratno možete se javiti na mail: mateja.held@pravo.hr

Redovni studenti ne mogu se zamijeniti za grupu s izvanrednim studentima.

 

NAPOMENA ZA IZVANREDNE STUDENTE

Vježbe za izvanredne studente održavat će se u prosincu, utorkom od 17 do 21.

 

Raspored studenata po grupama

 

Grupa 1

petkom 16 - 17,30 sati, dvorana 7 ĆM 4

Luka  Abrlić
Vinko Agnić
Valentina Bahun
Iris  Ban-Krošelj
Lina  Benović
Dora Blažević
Ana Bračić
Žaklina Bregović
Marijana Crnčević
Lucija Crnogorac
Nikol  Čengić
Martina Čolan
Petra Dalić
Barbara Derdić
Gabrijela Dobrović
Ivana Dragija
Valentina Draksler
Klaudia Drvenkar
Jan Dupor
Katarina Dvojković
Irena  Eljuga
Hrvoje Fabrični
Lora  Franić
Petar Fumić
Fran Galić
Bruno  Gašparović
Filip Gazivoda
Matej Gracin
Sara Grašić
Ana  Gregorić
Karla Grković
Ivan  Gržetić
Danijel Gudelj
Jakov  Hadžija
Amir  Hećimović
Mario  Hrupec
Dora Ilijaš
Jelena Jagnjić
Klara  Jambrešić
Tamara Jelačić
Ivana  Jesenović
Antonio Josić
Ivana Kucelj
Marta Jurković
Dora Kavurčić
Katarina Klanjčić
Klara  Koketi
Maja  Kostervajn
Ana Marušić
Sara  Kovačić
Karlo Kožina
Tibor  Kralj
Matea Kraljević

Barbara Lovrić

 

Grupa 2

petkom 17,30-19 sati, dvorana 7, ĆM4

 

Anton Ćorić

Ines  Jurkin

Patrik Kovačić

Ana  Krstanović
Mirta Kuštan
Lea Lozar
Martina Lujić
Jelena Ljubičić
Jelena Makopek-Pušec
Kristina Marinov
Dorotea Martinec
Filip Martinović
Valentina    Matoic
Janko Medović
Tatjana Milojević
Nika Ničeno
Iva Nikolić
Milan Obradović
Marija Perak
Nika Petić
Matija Plašć
Ena Poljak
Renato Prtenjača
Jan Reškovac
Ivan Rukavina
Magdalena Rupe
Mate Sivrić
Luka Smoljenović
Stephanie Spada
Sofija Stanišić
Iris Stanković
Tonči Stošić
Lucija Šagovac
Iva Šipušić
Iliriana Škalički
Davor Škudar
Marina Šprem
Antea Štambuk
Marija Štetić
Matija Štimac
Nikolina Štivičić
Klara Tadić
Natalija Terihaj
Marko Topić
Marija Urđević
Janja Varga
Josipa Verović
Marko Vidović
Josip Vlašić
Tibor Vrbanić
Sara    Vučić
Mihovil Vuković
Nina    Vuletić
Domenica Vulin
Anamarija Zegnal
Lucija Živković

 

Izvanredni studenti

 

Mateja  Anđel
Gordan Antić
Martina  Aščić
Petra Babić
Edin  Bafčari
Iva Beljan
Ena Blažević
Irma Brica
Ana Brkljačić
Romina Čolaković
Goran  Damjanović
Thomas  Dorić
Lucija Dozan
Nina Draganja
Tatjana Duž
Jasmina Fejzić
ValentinaForko
Paula Greget
Dora Marija Grgas
Ivan Grgec
Jelena Grgurić
Nataša Hajdarović
Luka  Herak
Tihana Hršak
Iva Hrvatin
Ana Jović
Marko Kodelja
Sabina Kulaš
Tomislav Leljak
Vedran  Lovreković
Katarina Mage
Manjana  Marić
Mirna  Markić
Dragica Mišić
Neven  Nikić
Petra Orlović
Tea Parać
Tvrtko Pater
Luka Perković
Marija Radočaj
Ines  Rospaher
Petra Stanić
Monika Šćukanec
Valentina Šuka
Matija Tomljanović
Jelena Tucibat
Tea  Tutić
Ana Marija Veseli
Ana Vukašinović
Filip Vuković
 

 

 

 

 

 

Popis obavijesti
Program rada na vježbama

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, redovni studenti (2 grupe po 2 šk. sata), petkom od 17,00-18,30 i 18,30-20,00

datum

sadržaj

20.10. 2017.

Podnesci 

27.10. 2017.

Načini pokretanja upravnog postupka 

3.11. 2017.

Sadržaj i obilježja rješenja i zaključka

10.11. 2017.

Prvostupanjsko rješenje

17.11. 2017.

Ispitni rok - nema nastave 

24.11. 2017.

Rokovi u upravnom postupku 

1.12. 2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Žalba i prigovor 

8.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Drugostupanjsko rješenje 

15.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Izvanredni pravni lijekovi 

22. 12. 2018.

Upravni spor - tužba

12.1. 2018.


Ponavljanje za provjeru znanja

19.1. 2018.

Provjera znanja

26.1. 2018.

Podjela potpisa
 

 

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, izvanredni studenti (1 grupa po 5 šk. sati), petkom u prosincu (1.12., 8.12 i 15.12.) od 17h-21h

 

 

1.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Osnove upravnog postupka, sadržaj i obilježja rješenja i zaključka, sadržaj i obilježja podneska.

8.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Žalba, drugostupanjsko rješenje, prigovor, izvanredni pravni lijekovi, upravni spor

15.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Provjera znanja