:
Upravno pravo (vježbe)
Repozitorij
Repozitorij je prazan

Poštovane kolegice i kolege, prvi sastanak za vježbe iz kolegija Upravno pravo za redovne studente održat će se u petak 23. listopada 2015. u dvorani 1 na TMT 14 prema sljedećem rasporedu:

 

Grupa I 

Petak, 23.10.2015. u 15,00 sati, dv. I. TMT 14

 

Helena  Aleksić
Ivana Iva  Andrašec
Ivona  Anić
Josip  Babić
Matej  Bagarić
Josipa  Bakalić
Ana  Baršić
Juraj  Bartolić
Birgita  Begić
Maja  Belina
Neven  Bilić
Luka Ivan  Bohaček
Hana Ivana  Breitenfeld
Sabina  Cuvaj
Ana  Čengija
Adriana  Čolak
Maja  Črnja
Filip  Držaić
Matija Dumić
Lorena Filipović
Damjan  Fremec
Julio  Gabriša
Irena  Gašparić
Igor  Glodić
Kristina  Goranović
Patricija  Grgošić
Valentina  Hasanagić
Marija  Horvat
Dora  Horvatović
Viktoria  Hržić
Sunčica  Išerić
Vedran  Ivančić
Antonija  Ivančić
Lea  Ivanković
Ida  Ivašić
Iva  Jančevski
Daniel-Tony  Jelenković
Angela  Jurković
Ivana  Katuša
Maks  Kolar
Kristina  Kolarić
Željka  Kovačić
Valentina  Kovačić
Martina  Kremer
Lucija  Kunčić
Tena  Kurjaković
Bernarda  Lipovac
Lucijan  Loje
Ana  Lucić
Ivana  Lujić
Ivana  Ljubas

 

Grupa II

Petak, 23.10.2015. u 16,30 sati u dv. I, TMT 14

 

Antonela  Ljubić

Petrunjela    Maldini

Jelena    Maltar

Matea    Marić

Marijeta    Marijanović

Iris    Marinković

Ivona    Matekalo

Ivana    Matulin

Marina    Mesić

Marta    Milas

Vedrana    Milković

Luka    Mlinarić

Nikša    Modrić

Domagoj    Mokrović

Ivan    Moretić

Andro    Mrljak

Elena    Mušak

Marija    Nekić

Ivana    Omerović

Ines    Ovčarić

David    Ožanić

Maria-Zara    Parić

Marija    Polegubić

Melanija    Prodanović

Marta    Prpić

Anja    Ptiček

Mateja    Radojević

Nicole    Rodić

Tatjana    Rogina

Tihana    Sakmardi

Lorena    Severović

Dorotea    Skrbin

Enzo    Starčević

Mirna    Šalinović

Dijana    Šanjek

Lara    Šolić

Borna    Šošić

Ana    Šunić

Nika    Terze

Antonia    Tokić

Ivan    Tolj

Filip    Tucman

Anamarija    Udiljak

Mirela    Vavra

Valentino    Višošević

Ivona    Vlahović

Tena    Vukelić

Natalija    Vuković

Lovre    Vulić

Ružica    Žuljević

Petra    Župetić

Popis obavijesti
Program rada na vježbama

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, redovni studenti (2 grupe po 2 šk. sata), petkom od 17,00-18,30 i 18,30-20,00

datum

sadržaj

20.10. 2017.

Podnesci 

27.10. 2017.

Načini pokretanja upravnog postupka 

3.11. 2017.

Sadržaj i obilježja rješenja i zaključka

10.11. 2017.

Prvostupanjsko rješenje

17.11. 2017.

Ispitni rok - nema nastave 

24.11. 2017.

Rokovi u upravnom postupku 

1.12. 2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Žalba i prigovor 

8.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Drugostupanjsko rješenje 

15.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Izvanredni pravni lijekovi 

22. 12. 2018.

Upravni spor - tužba

12.1. 2018.


Ponavljanje za provjeru znanja

19.1. 2018.

Provjera znanja

26.1. 2018.

Podjela potpisa
 

 

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, izvanredni studenti (1 grupa po 5 šk. sati), petkom u prosincu (1.12., 8.12 i 15.12.) od 17h-21h

 

 

1.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Osnove upravnog postupka, sadržaj i obilježja rješenja i zaključka, sadržaj i obilježja podneska.

8.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Žalba, drugostupanjsko rješenje, prigovor, izvanredni pravni lijekovi, upravni spor

15.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Provjera znanja