:
Upravno pravo (vježbe)
Repozitorij
Repozitorij je prazan

Poštovane kolegice i kolege, niže možete vidjeti popis izvanrednih studenata kojima su dodjeljene vježbe iz Upravnog prava.

Vježbe će se održati u  5.,12. i 19. prosinca 2014. od 17 do 21h u dvorani I, TMT 14.

 

Popis izvanrednih studenata za vježbe iz Upravnog prava

 

Emanuela Antolović

Danijel Babić

Tihana Broz

Sanja Čajko

Bruno Čović

Dea Glavač

Sunčica Gojković

Tomislav Golomejić

Ana Grbić

Bojana Grgić

Nataša Hajdarović

Nino Hanžek

Ivana Horvat

Zvonimir Hrgić

Janja Hrkač

Dario Kardum

Matea Miljuš

Matko Ostoić

Vlatka Paurević

Zdravka Pelesk

Andrija Petak

Marina Pilaš

Nikola Pranić

Helena Pristavec

Vedrana Rađenović

Janko Rešetar

Augustina Sičaja

Jelena Slavić Miljenović

Mia Šaka

Tea Valjavec

Popis obavijesti
Program rada na vježbama

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, redovni studenti (2 grupe po 2 šk. sata), petkom od 17,00-18,30 i 18,30-20,00

datum

sadržaj

20.10. 2017.

Podnesci 

27.10. 2017.

Načini pokretanja upravnog postupka 

3.11. 2017.

Sadržaj i obilježja rješenja i zaključka

10.11. 2017.

Prvostupanjsko rješenje

17.11. 2017.

Ispitni rok - nema nastave 

24.11. 2017.

Rokovi u upravnom postupku 

1.12. 2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Žalba i prigovor 

8.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Drugostupanjsko rješenje 

15.12.2017. (vježbe iznimno počinju u 14 sati za prvu grupu i u  15,30 za drugu grupu)

Izvanredni pravni lijekovi 

22. 12. 2018.

Upravni spor - tužba

12.1. 2018.


Ponavljanje za provjeru znanja

19.1. 2018.

Provjera znanja

26.1. 2018.

Podjela potpisa
 

 

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, izvanredni studenti (1 grupa po 5 šk. sati), petkom u prosincu (1.12., 8.12 i 15.12.) od 17h-21h

 

 

1.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Osnove upravnog postupka, sadržaj i obilježja rješenja i zaključka, sadržaj i obilježja podneska.

8.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Žalba, drugostupanjsko rješenje, prigovor, izvanredni pravni lijekovi, upravni spor

15.12.2017. ĆM 4, dvorana VII, drugi kat

Provjera znanja