POSTUPCI JAVNIH NABAVA:
Postupci javnih nabava
Postupci javnih nabava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166999
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Šikić
doc. dr. sc. Marko Turudić
Osnovni podaci
Postupci javnih nabava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166999
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Turudić, M.; Pravo javne nabave; Narodne novine d.d. (2017)
Bovis., C.; The Law of EU Public Procurement; Oxford University Press (2015)
Medvedović, D.; Upravna zaštita sudionika u postupku javne nabave u hrvatskom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 2/2011.; (2011), str. 381.-406
Turudić, M.; Novi regulatorni okvir Europske unije za javnu nabavu i hrvatski pravni sustav, Hrvatska pravna revija. 2 (2016); (2016), str. 34-44
Turudić, M.; Suzbijanje korupcije u javnoj nabavi kroz novi javnonabavni regulatorni okvir Europske unije, Hrvatska pravna revija. 6 (2016); (2016), str. 42-51
Arrowsmith, S., Andreson, R.; The WTO regime on government procurement; Cambridge University Press (2011)
Arrowsmith, S.; The Law of Public and Utilities Procurement; Sweet+Maxwell (2014)
Collinson, M.; Procurement of utilities: law and practice; Oxford University Press (2013)
De Koninck C., Ronse, T., Timmermans, W.; European Public Procurement Law; Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn (2015)
Graells, A. S.; Public procurement and the EU competition rules; Hart Publishing (2015)
Ljubanović, B., Britvić Vetma, B.; Hrvatsko pravo javne nabave-usklađenost s pravom EU, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 2/2011.; (2011)
Sjafjell, B., Wiesbrock, A.; Sustainable public procurement under EU law; Cambridge University Press (2016)
Šprajc, I.; Ustavnosudska intervencija u Zakon o javnoj nabavi, Hrvatska pravna revija 24(2014); (2014)
Treumer, S., Lichere, F.; Enforcement of the EU public procurement rules; DJOF Publishing (2011)
Trybus, M., Caranta, R., Edelstam, G.; EU Public Contract Law: Public Procurement and Beyond; Bruylant (2013)
Opis predmeta
Cilj kolegija je produbljivanje i proširenje znanja doktoranada u području postupaka javnih nabava. Doktorandi će biti upoznati sa vrstama postupaka javne nabave, provođenju tih postupaka, kao i pravnoj zaštiti protiv odluka o odabiru i odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Sadržaj kolegija

1.Pravna priroda javne nabave, ciljevi koji se ostvaruju postupcima javne nabave
2. Razvoj prava javne nabave u Europskoj uniji i Hrvatskoj, međunarodne organizacije i javna nabava (WTO, UN...)
3. Osnovna načela postupka, naručitelji, ponuditelji, važnost pragova u postupku javne nabave
4.Vrste postupaka, provođenje postupka, odluka o odabiru, sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi
5. DKOM (ustroj, ovlasti)
6. Žalbeni postupak i praksa DKOM-a
7. Upravni spor i praksa upravnih sudova u javnoj nabavi
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- definirati glavna načela javne nabave;

- kritički vrednovati i prepoznati važnost postupaka javne nabave za djelovanje državne uprave;

- objasniti razlike u određenim postupcima javne nabave;

- objasniti pravnu zaštitu u postupcima javne nabave;

- izdvojiti vrste postupaka javne nabave;

- objasniti provođenje postupka javne nabave.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- grupirati i opisati vrste postupaka javne nabave;

- razumjeti različite rokove u postupcima javne nabave;

- primijeniti stečena osnovna znanja o javnoj nabavi u budućoj provedbi tih istih postupaka;

- skicirati primjenu istraživačkih metoda.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- kategorizirati glavne pojmove iz Zakona o javnoj nabavi;

- demonstrirati važnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u kvalitetnom provođenju postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj;

- analizirati položaj Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave unutar pravnog poretka Republike Hrvatske;

- usporediti pravnu zaštitu u postupcima javne nabave sa pravnom zaštitom u ostalim upravnim stvarima;

- analizirati kvalitetu provedenih postupaka javne nabave.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- konstruirati povezanost javne nabave s učinkovitim trošenjem proračunskih sredstava;

- predlagati kvalitetnu pripremu natječajne dokumentacije;

- formulirati uzroke pokretanja postupaka javne nabave;

- rasporediti uloge tijela državne uprave i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u postupcima javne nabave.

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- preispitati valjanost provedenih postupaka javne nabave;

- usporediti prednosti i nedostatke sadašnjeg sustava javne nabave sa prijašnjim oblicima;

- vrednovati ulogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u današnjem ustroju javne nabave u Republici Hrvatskoj;

- procijeniti potrebu za provođenjem postupaka javne nabave.

Opće (generičke) vještine

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;

- usmeno prezentirati usvojene ishode učenja;

- samostalno pripremiti i provesti postupak javne nabave;

- argumentirati svoje stavove o pitanjima iz područja javne nabave.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa doktorandima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada . U okviru mentorskog rada posebno se provode normativna i empirijska istraživanja pojedinih vrsta akata uprave, njihove pravne naravi i pravne zaštite uspoređujući Hrvatska rješenja s rješenjima pojedinih država Europske unije.

Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita.

Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!