:
Pravni aspekti upravljanja informacijama

Nastava na predmetu Pravni aspekti upravljanja informacijama  koja je planirana za 17. travanj zbog spriječenosti nastavnika održat će se 17. svibnja (G10, d.IX). Termin 24. travnja održat će se kako je planirano (ĆM4, d.V)

Novi termini i lokacija nastave su: 

srijeda 24. travanj, ĆM4, dvorana V

petak 17. svibanj, Gundulićeva 10, dvorana IX.

Nastava na predmetu Pravni aspekti upravljanja informacijama  koja je planirana za 17. travanj zbog spriječenosti nastavnika održat će se 17. svibnja. Termin 24. travnja održat će se kako je planirano (ĆM4, d.V)

Novi termini i lokacija nastave su: 

srijeda 24. travanj, ĆM4, dvorana V

petak 17. svibanj, Gundulićeva 10, dvorana IX.

Popis obavijesti