INSTITUCIJE UPRAVNOG PRAVA:
Institucije upravnog prava
Institucije upravnog prava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
Šifra: 174335
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
doc. dr. sc. Marko Turudić
Osnovni podaci
Institucije upravnog prava Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
5.0 174335
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Ivančević, V.; Institucije upravnog prava; PFZ (1983), str. Glave II., III., VI., VII., IX., X
Borković, I.; Upravno pravo; NN (2002), str. glava IV., V., i XVII
Hartley, T.; Temelji prava Europske zajednice: Uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice; PFR (2004), str. IV. dio (potrebno ažurirati gradivo s odredbama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (Pročišćene inačice: http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabonski-prociscena.pdf)
Đerđa, D.; Upravni ugovori; Pravo u gospodarstvu vol. 50(2011), br. 1 (2011), str. 351-384
Ustav Republike Hrvatske;
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske; , str. dio III., IV., XI. i XII
4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; , str. dio IX i X.1
5. Zakon o sustavu državne uprave (Donošenje provedbenih propisa i Odnosi središnjih tijela državne uprave prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravnim osobama koje imaju javne ovlast);
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 1. a)    INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE:

   

  ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

  Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

  -         objasniti tipologiju akata uprave u hrvatskoj pravnoj doktrini i praksi;

  -         objasniti tipologiju podzakonskih općenormativnih akata;

  -         opisati kontrolu zakonitosti i ustavnosti podzakonskih općenormativnih akata;

  -         opisati bitne karakteristike upravnog akta;

  -         identificirati slučajeve (greške) nezakonitosti;

   

  PRIMJENA

  Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

  -       primijeniti znanje na pripremu zakona, podzakonskih akata i drugih propisa u vezi s harmonizacijom hrvatskog pravnog sustava legislativi i standardima prava Europske unije;

  -       primijeniti znanje na pripremu najsloženijih upravnih akata;

  -       interpretirati i koristiti se relevantnom sudskom praksom;

  -       koristiti se pravnim izvorima Europske unije;

   

  ANALIZA

  Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

  -         analizirati usklađenost domaćih propisa s legislativom Europske unije;

  -         razlikovati vrste akata uprave;

  -         ispitati zakonitost i svrhovitost upravnih akata u pojedinačnim slučajevima;

  -         ispitati zakonitost podzakonskih općenormativnih akata u određenom predmetu;

   

  SINTEZA

  Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

  -                           planirati i voditi istraživanje u vezi s aktima uprave;

  -                           pripremati složene vrste akata uprave;

  -         predlagati primjenu pravnih izvora Europske unije na određeni predmet;

  -                           predložiti nadzor zakonitosti akata unutar uprave;

   

  VREDNOVANJE

  Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

  -       ocijeniti zakonitost akata uprave u pojedinačnim slučajevima;

  -       procijeniti budući razvoj domaćeg upravnog prava pod utjecajem pravnog sustava Europske unije;

  -       valorizirati način postupanja javnopravnih tijela;

  -       vrednovati državnu zakonodavnu politiku;

  INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti tipologiju akata uprave u hrvatskoj pravnoj doktrini i praksi;
 • objasniti tipologiju podzakonskih općenormativnih akata;
 • opisati kontrolu zakonitosti i ustavnosti podzakonskih općenormativnih akata;
 • opisati bitne karakteristike upravnog akta;
 • identificirati slučajeve (greške) nezakonitosti;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • primijeniti znanje na pripremu zakona, podzakonskih akata i drugih propisa u vezi s harmonizacijom hrvatskog pravnog sustava legislativi i standardima prava Europske unije;
 • primijeniti znanje na pripremu najsloženijih upravnih akata;
 • interpretirati i koristiti se relevantnom sudskom praksom;
 • koristiti se pravnim izvorima Europske unije;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

  • analizirati usklađenost domaćih propisa s legislativom Europske unije;
  • razlikovati vrste akata uprave;
  • ispitati zakonitost i svrhovitost upravnih akata u pojedinačnim slučajevima;
  • ispitati zakonitost podzakonskih općenormativnih akata u određenom predmetu;

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

  • planirati i voditi istraživanje u vezi s aktima uprave;
  • pripremati složene vrste akata uprave;
  • predlagati primjenu pravnih izvora Europske unije na određeni predmet;
  • predložiti nadzor zakonitosti akata unutar uprave;

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • ocijeniti zakonitost akata uprave u pojedinačnim slučajevima;
 • procijeniti budući razvoj domaćeg upravnog prava pod utjecajem pravnog sustava Europske unije;
 • valorizirati način postupanja javnopravnih tijela;
 • vrednovati državnu zakonodavnu politiku;
Praktične i generičke vještine:
 1. PRAKTIČNE I GENERIČKE VJEŠTINE:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pristupanja Hrvatske Europskoj uniji;
 • razviti sposobnost učenja;
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. POVEZIVANJE ISHODA UČENJA I PROVJERE ZNANJA

 

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa studentima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. U okviru mentorskog rada posebno se provode normativna i empirijska istraživanja pojedinih vrsta akata uprave, njihove pravne naravi i pravne zaštite uspoređujući hrvatska rješenja s rješenjima pojedinih država Europske unije.

Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita.

 

Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!