:
Europsko upravno pravo

Kolokviju koji će se održati u siječnju 2020. smiju pristupiti samo oni studenti koji redovito pohađaju predavanja (75%).

Izvanredni studenti mogu pristupiti kolokviju ako prisustvuju predavanjima za izvanredne studente (14.10. i 21.10. od 17h do 19:30).

Termin kolokvija za redovite i izvanredne studente: 13. siječnja 2020. u 17:00, ĆM4, dvorana IV

Pravo na oslobođenje od kolokviranog dijela gradiva ima vremenski rok i to do roka u studenom 2020. (uključujući i taj rok), a može se iskoristiti do tri puta (ne vrijedi na komisijskom ispitu).

 

Kolokvij obuhvaća sljedeće gradivo:
 

  1. Izvori europskog upravnog prava
  2. Sudska zaštita u EU 
  3. Prethodni postupak za tumačenje i ocjenu valjanosti europskog prava ​
  4. Tužbe protiv države članice zbog povrede prava EU
  5. Sudski nadzor zakonitosti akata EU – izravne tužbe
  6. Sudski nadzor nad nedonošenjem akta
  7. Neizravno pobijanje nezakonitih akata
  8. Osnove sudskog nadzora i sankcije za nezakonitost

Prezentacije koje čine literaturu za kolokvij objavljene su ovdje: https://www.pravo.unizg.hr/UPRP/predmet/eup_b/dokumenti_za_preuzimanje/2016-2017

 

Prezentacije su dostupne samo korisnicima koji se ulogiraju sa svojim AAI identitetom.

Popis obavijesti