PREDAVANJA:
Europsko upravno pravo

OKVIRNI PROGRAM PREDAVANJA, ponedjeljkom od 14.30h do 16:00, Ćirilometodska 4, Dv. VII

Prezentacije s predavanja koje čine ispitnu literaturu od siječnja 2017. (uključivši kolokvij) dostupne su ovdje: http://www.pravo.unizg.hr/UPRP/predmet/eup_b/dokumenti_za_preuzimanje/2016-2017

Prezentacije su dostupne samo korisnicima koji se ulogiraju sa svojim AAI identitetom.

 

 Kolokviju koji će se održati 13.1.2020. u 17 sati (dvorana IV, Ćirilometodska 4) smiju pristupiti samo oni studenti koji redovito pohađaju predavanja (75%). Izvanredni studenti mogu pristupiti kolokviju ako prisustvuju predavanjima za izvanredne studente (14.10. i 21.10. od 17 sati do 19:30). 

Kolokvij obuhvaća sljedeće gradivo:

02 Izvori europskog upravnog prava

04 Sudska zaštita u EU 

05 Prethodni postupak za tumačenje i ocjenu valjanosti europskog prava ​

07 Tužbe protiv države članice zbog povrede prava EU

08 Sudski nadzor zakonitosti akata EU – izravne tužbe

09 Osnove sudskog nadzora i sankcije za nezakonitost

10 Neizravno pobijanje nezakonitih akata

11 Sudski nadzor nad nedonošenjem akta

Oni studenti koji uspješno polože kolokvij oslobađaju se tog dijela gradiva na usmenom ispitu do prosinca 2020. Položen kolokvij ne vrijedi nakon trećeg neuspješnog polaganja ispita.

 

 

Datum

Sadržaj

1

30.9.2019.

 Europsko upravno pravo – pojam

 Razvoj Europske unije i institucije

2

7.10.2019.

 Europsko upravno pravo – izvori 
 Dioba vlasti između EU i država članica

3

14.10.2019.

  Primjena europskog upravnog prava – osnovna načela

4

21.10.2019.

  Sudska zaštita u EU, Prethodni postupak

5

28.10.2019.

 Tužba protiv države članice zbog neispunjavanja obveza

6

4.11.2019.

 Sudski nadzor zakonitosti akata Unije – izravne tužbe

7

11.11.2019.

Ispitni rok - nema nastave

 

8

18.11.2019.

 
 Osnove sudskog nadzora i sankcije za nezakonitost

9

25.11.2019.

 Sudska zaštita od „šutnje uprave“ (nedonošenje akta)
 Neizravno pobijanje 

10

2.12.2019.

 Vijeće Europe, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - napomena: predavanje će iznimno trajati do 16 sati

11

9.12.2019.

 Zaštita temeljnih ljudskih prava u Europskoj uniji, Građanstvo Europske unije, Prava građana iz Povelje - napomena: predavanje će iznimno trajati do 16 sati

12

16.12.2019.

Odgovornost Europske unije za štetu, Odgovornost država članica za štetu zbog povrede prava EU - napomena: predavanje će iznimno trajati do 16 sati

13

23.12.2019.

 Nema predavanja - odrada u prethodna tri termina (30 minuta duže trajanje predavanje)

14

13.1. 2020.

 Kolokvij

15

20.1.2020.

 Rezultati kolokvija, Podjela potpisa

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan