Postupak upisa na studijske programe Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023.

Poštovane maturantice i poštovani maturanti,

hvala vam što ste odabrali jedan od studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za nastavak svog obrazovanja. Nadamo se da će Vam studiranje na našem Fakultetu biti uspješno i ugodno. Prvi korak u tome je vaš upis na prvu godinu studija. Da bi taj upis za vas protekao što je moguće jednostavnije, molimo vas da slijedite ove upute. Upute se primjenjuju za upise na sljedeće studijske programe:

-    Integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij
-    Preddiplomski stručni studij javne uprave
-    Preddiplomski stručni porezni studij
-    Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati na:

- adresu e-pošte: upisi-brucosi@pravo.hr u bilo koje vrijeme

- telefon: 01/4890 250, 01/4890 252 (svaki radni dan od 8 do 14 sati do četvrtka, 21. srpnja 2022.)


Upisi se obavljaju isključivo online

Upisi na sve naše studijske programe provode se online, bez potrebe za osobnim dolaskom na Fakultet.

Svu potrebnu dokumentaciju dostavljate u elektroničkom obliku, a na isti način ćete primiti i potvrde o uspješnom izvršenju upisa na naš studijski program, te podatke za pristupanje aplikaciji i elektroničkim sustavima koje koristimo.

 

Rang lista za upis na pojedini studijski program

Na mrežnoj stranici Postani student (https://www.postani-student.hr) 18. srpnja, nakon 15 sati bit će objavljene konačne rang liste za upise na sve studijske programe u Republici Hrvatskoj, pa tako i na studijske programe našeg Fakulteta. Temeljem ovih lista saznat ćete jeste li stekli pravo upisa na naš Fakultet.

 

Aplikacija za upis na naš Fakultet

Nakon objave rang lista za upise na fakultete, kandidatkinje i kandidati koji su stekli pravo upisa na naš Fakultet moraju popuniti podatke u fakultetsku aplikaciju, koja će biti dostupna na mrežnoj adresi: https://www.pravo.unizg.hr/upisi/start.

Fakultetskoj aplikaciji pristupate sa svojim OIB-om.

 

Aplikacija će biti aktivirana u utorak, 19. srpnja 2022. od 8 sati, a bit će otvorena do četvrtka 21. srpnja 2022. do 16 sati.


U aplikaciju će biti potrebno unijeti sljedeće osobne podatke:

-    Ime i prezime

-    OIB

-    Upisni broj s rang liste koji Vam je dodijeljen na mrežnoj stranici Postani student

-    Poštansku adresu  

-    Adresu elektroničke pošte

-    Kontakt broj mobitela ili telefona


Nadalje, u aplikaciju će biti potrebno priložiti:

-    Fotografiju u elektroničkom formatu (potrebna za upisni list i izradu Studentske iskaznice). Upute za izradu fotografije dostupne su ovdje.

-    Skenirani potpis studenta (potreban za izradu Studentske iskaznice). Upute za pripremu potpisa dostupne su ovdje.

-    Obostrano skeniranu osobnu iskaznicu ili skeniranu putovnicu na stranicama koje sadrže fotografiju i osobne podatke (potrebno za provjeru identiteta). Upute za skeniranje dostupne su ovdje.

 

Uplata upisnine

Svi studenti koji se upisuju na Fakultet plaćaju upisninu u iznosu od 300,00 kn.

Upute za uplatu upisnine dostupne su OVDJE.

Uplatu je potrebno obaviti tako da bude evidentirana na računu Fakulteta najkasnije do 21. srpnja 2022. do 16 sati.

 

Uplata školarine

Školarinu su obvezni uplatiti: 

a) kandidati koji su u statusu redovnog studenta, a sami snose troškove studija, i 

b) kandidati koji se upisuju u statusu izvanrednog studenta.

Upute za uplatu školarine dostupne su OVDJE.

 

Školarina se može uplatiti:

a) Jednokratno
b) U dvije rate – svaka rata u iznosu od 3.600,00 kn

 

Jednokratnu uplatu ili uplatu prve rate je potrebno obaviti tako da bude evidentirana na računu Fakulteta najkasnije do petka, 22. srpnja 2022. do 12 sati.

Uplatu druge rate je potrebno obaviti tako da bude evidentirana na računu Fakulteta najkasnije do petka, 24. veljače 2023. do 12 sati.

NAPOMENA: Potvrde o uplatama na račun Fakulteta student je dužan dostaviti na zahtjev Fakulteta.

 

Upis predmeta

Studenti koji se upisuju na studij prava i studij socijalnog rada biti će obavezni upisati jedan seminar, a studenti svih studijskih programa biti će obavezni upisati jedan strani jezik struke (engleski ili njemački).

 

Popunjavanje aplikacije i potvrda o primljenoj dokumentaciji

Nakon što popunite tražene osobne podatke i priložite u elektroničkom formatu fotografiju, potpis i presliku osobne iskaznice ili putovnice, dobit ćete potvrdu da su vaši podaci i dokumenti primljeni, te da ste uspješno izvršili upis u aplikaciju.

Potvrdu o izvršenom upisu u aplikaciju za upis ćete dobiti najkasnije do kraja tog dana putem e-pošte koju ste naznačili prilikom prijave za upis na studij na mrežnoj stranici Postani student.

Studentska služba Fakulteta će nakon toga obaviti potrebne provjere i pripremiti upis, te Vas u slučaju nepotpune ili netočne prijave kontaktirati putem e-pošte koju ste naznačili u aplikaciji za upis.

 

Potvrda o uspješno izvršenom upisu na Fakultet

Nakon što utvrdimo da su svi podaci i dokumentacija uredni istoga dana, a najkasnije do petka, 22. srpnja ćete putem elektroničke pošte dobiti:

-    Potvrdu o uspješnom izvršenju upisa na studijski program

-    Pristupne podatke za sustav AAI@EduHr


Više o sustavu AAI@EduHr dostupno je OVDJE.


Po primitku AAI identiteta obavezni ste postupiti sukladno uputama o aktivaciji i prijavi na sustav, koje će se nalaziti na poslanom AAI identitetu.

AAI identitet Vam omogućava spajanje na Studomat, informacijske resurse Fakulteta i sustav e-Građani, gdje možete preuzeti potrebne potvrde o upisu na studij za potrebe ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje i druge svrhe.

 

Informacije o danima orijentacije i početku nastave

Nakon što primite podatke potrebne za spajanje na sustav AAI@EduHr, obavezni ste koristiti službenu fakultetsku adresu e-pošte putem koje ćete dobivati sve daljnje obavijesti, uključujući informacije o održavanju Dana orijentacije i početku nastave.

 

Troškovi nastali zbog nepopunjenog upisnog mjesta

U skladu s Općim uvjetima sudjelovanja u postupku prijave i polaganja ispita državne mature te prijave na studijske programe (https://www.postani-student.hr/Ucenici/OpciUvjeti.aspx), korisnicima koji prije objave konačnih rang-lista nisu odjavili studijski program Pravnog fakulteta na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa, no ne upišu ga, Pravni fakultet zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu od 4.200,00 kn.