Online upisni obrazac

Poštovani/e pristupnici/e,

Aplikaciji za upis možete pristupiti putem poveznice:

https://limesurvey.srce.hr/744179?lang=hr


Token koji se traži za autorizaciju je Vaš OIB.

Molimo Vas da predaju upisne dokumentacije vršite putem stolnog ili prijenosnog računala, a ne putem mobitela ili pametnog telefona.

U svrhu uspješnijeg informiranja o upisnoj proceduri i mogućnosti prijave, poruka o upisnoj proceduri koja sadrži i poveznicu na online upisni obrazac Vam je poslana i na Vašu adresu e-pošte.

U slučaju tehničkih poteškoća možete nas kontaktirati na adresu e-pošte: upisi-brucosi@pravo.hr


Online obrazac za upis će biti dostupan od 19. rujna od 17 sati do 21. rujna 2022. do 20 sati.