Online upisni obrazac

Poštovani/e,

upisnom obrascu pristupate putem niže navedene poveznice:

https://limesurvey.srce.hr/661383?lang=hr

Token koji se traži za autorizaciju je Vaš OIB.

Molimo Vas da predaju upisne dokumentaciju vršite putem računala ili prijenosnog računala, a ne putem mobitela ili pametnog telefona.

U svrhu uspješnijeg informiranja o upisnoj proceduri i mogućnosti prijave, poruka o upisnoj proceduri koja sadrži i poveznicu na online upisni obrazac Vam je poslana i na Vašu adresu e-pošte.