254. tribina, 31. svibnja 2022.

Zahtjev za prethodnu odluku Sudu EU-a: pogled iz Luksemburga

uvodničarka: dr. sc. Ana Bobić, Sud EU-a

 

253. tribina, 13. travnja 2022.

Kriptovalute i državne valute – prijatelji ili protivnici?

uvodničar: Linardo Martinčević, dipl. iur., savjetnik u Uredu guvernera HNB-a

 

252. tribina, 23. ožujka 2022.

Razlučni vjerovnici u predstečajnom i stečajnom postupku

uvodničar: Željko Šimić, dipl. iur., sudac Visokog trgovačkog suda

 

251. tribina, 16. veljače 2022.

Bitcoin, blockchain i digitalizacija imovine: izazovi pravne regulative

uvodničar: dr. sc. Mehmed Bećić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

250. tribina, 27. siječnja 2022.

Zastara u građanskom pravu: izazovi u praksi

uvodničar: Dragan Katić, mag. iur, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske