226. tribina, 12. prosinca 2018.

E-dražba: izazovi u praksi

uvodničari: Marija Pezelj, dipl. iur.

 

225. tribina, 13. studenog 2018.

Pravosudni ispit: frustracija ili kvalifikacija

uvodničari: prof. dr. sc. Alan Uzelac, Matej Trkanjec, odvjetnički vježbenik  

224. tribina, 9. listopada 2018.

Što je interes društva u koncernu?

uvodničar: doc. dr. sc. Antun Bilić

223. tribina, 3. srpnja 2018.

Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredaba

uvodničarka: prof. dr. sc. Tatjana Josipović

 

222. tribina, 23. svibnja 2018.

Uloga regulatornih tijela u Hrvatskoj 

uvodničari: prof. dr. sc. Igor Gliha, dr. sc. Damir Kramarić

 

221. tribina, 25. travnja 2018.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka: novine i izazovi

uvodničar: doc. dr. sc. Marko Jurić

 

220. tribina, 22. ožujka 2018.

Dostupnost podataka u arhivima

uvodničari: dr. sc. Anamarija Musa, dr. sc. Jozo Ivanović, dr. sc. Ivica Poljičak

219. tribina, 20. veljače 2018.

Europeizacija hrvatskoga kaznenog procesnog prava i Novela ZKP-a iz 2017. godine

uvodničarka: izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

218. tribina, 24. siječnja 2018.

Novela Zakona o lokalnoj samoupravi iz 2017. godine: ni demokratizacija ni decentralizacija

uvodničar: prof. dr. sc. Ivan Koprić