Na poveznicama možete pronaći godišnjake objavljene od 2010. godine do danas.

 

TRIBINE OD 1993. DO 2020.

 

2019. i 2020.

240. Radno pravo u doba COVID-19, izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

239. COVID-19 u kaznenom pravu, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička

238. Izvanredna stanja i Ustav, izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

237. Novi Zakon o sustavu državne uprave, doc. dr. sc. Jasmina Džinić, doc. dr. sc. Teo Giljević

236. Knjižnice i e-učenje u digitalnom okružju, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

235. Novine u zemljišnoknjižnom pravu, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, izv. prof. dr. sc. Hano Ernst

234. Ustav i ovlasti predsjednika Republike Hrvatske, izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

233. Najvažnije novine Novele ZPP-a iz 2019., prof. dr. sc. Jasnica Garašić

232. Kaznenopravni sustav prilagođen žrtvama kaznenih djela?, doc. dr. sc. Zoran Burić

231. Novela Zakona o trgovačkim društvima, akademik Jakša Barbić

230. Presuda Suda EU-a u predmetu Milivojević protiv Raiffeisenbank, doc. dr. sc. Tena Hoško, doc. dr. sc. Antun Bilić

229. Ovršni zakon kao socijalna mjera?, izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

228. Novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

227. Taxi tržište i njegova (de)regulacija, doc. dr. sc. Tomislav Jakšić

 

2018.

226. E-dražba: izazovi u praksi,  Marija Pezelj, dipl. iur.  

225. Pravosudni ispit: frustracija ili kvalifikacija, prof. dr. sc. Alan Uzelac, Matej Trkanjec     

224. Što je interes društva u koncernu?doc. dr. sc. Antun Bilić     

223. Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredaba, prof. dr. sc. Tatjana Josipović     

222. Uloga regulatornih tijela u Hrvatskoj, prof. dr. sc. Igor Gliha, dr. sc. Damir Kramarić     

221. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka: novine i izazovi, doc. dr. sc. Marko Jurić     

220. Dostupnost podataka u arhivima, dr. sc. Anamarija Musa, dr. sc. Jozo Ivanović, dr. sc. Ivica Poljičak   

219. Europeizacija hrvatskoga kaznenog procesnog prava i Novela ZKP-a iz 2017. godine, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

218. Novela Zakona o lokalnoj samoupravi iz 2017. godine: ni demokratizacija ni decentralizacija, prof. dr. sc. Ivan Koprić

 

2017.

217. Reforma ovršnog prava: putevi i stranputice, prof. dr. sc. Alan Uzelac

216. Kontroverze oko Nacrta prijedloga Obiteljskoga zakona, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

215. Odgovornost članova uprave za štetu učinjenu društvu kapitala, akademik Jakša Barbić

214. Zašto hrvatski javni bilježnici nisu sud? U povodu presuda Suda EU-a Pula parking i Zulfikarpašić, Marko Bratković, mag. iur.

213. Izazovi integracije izbjeglica i migranata u hrvatsko društvo – pravni okvir i upravni kapaciteti, doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak i dr. sc. Tijana Vukojičić Tomič

212. Gdje prestaje sloboda izražavanja, a počinje govor mržnje – neke kaznenopravne dileme, Andrea Šurina Marton, izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana

211. Uloga FINA-e u ovrsi, Vinka Ilak, dipl. iur.

210. Revizija u parničnom postupku de lege ferenda – revizija po dopuštenju, Marko Bratković, mag. iur.

209. Javna nabava – daljnji razvoj, Goran Matešić, dipl. iur.

 

2016.

208. Problemi primjene Direktive o kolektivnom otkazivanju ugovora o radu u hrvatskom zakonodavstvu i pravnoj praksi, prof. dr. sc. Željko Potočnjak

207. Pravo na dom u sudskoj praksi, Damir Kontrec dipl. iur.

206. Pravni prijepori uz tzv. Zakon o regionalnoj nadležnosti za ratne zločine Republike Srbije, prof. dr. sc. Davor Derenčinović

205. Prava putnika, prof. dr. sc. Jasenko Marin

204. Obiteljski dom, novi Obiteljski zakon i Preporuka Vijeća Europe o pravu bračnih drugova na korištenje obiteljskog doma, doc. dr. sc. lvan Šimović

203. Pravni učinci presuda Europskog suda za ljudska prava na građanski sudski postupak, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić

202. Izvansudski instituti zaštite potrošača u području osiguranja, Nives Grgurić, dipl. iur., i mr. sc. Hrvoje Pauković

201. Izazovi zaštite državne granice u migrantskoj krizi, doc. dr. sc. Frane Staničić

200. Granice Republike Hrvatske na moru, prof. dr. sc. Maja Seršić i dr. sc. Trpimir Mihael Šošić

 

2015.

199. Zaštita od arbitrarnosti kao aspekt prava na pravično suđenje, dr. sc. Sandra Marković

198. Prava pacijenata i odgovornost za štetu, prof. dr. sc. Saša Nikšić

197. Granice javnopravne intervencije u slobodu ugovaranja - primjer potrošačkog ugovornog prava, prof. dr. sc. Marko Baretić

196. Kamatne teme i dileme, mr. sc. Miljenko A. Giunio

195. Načelo razmjernosti i kultura tumačenja prava u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske, dr. sc. Snježana Bagić

194. Osobni stečaj, prof. dr. sc, Jasnica Garašić

193. lntegritet u obnašanju javnih dužnosti, Dalija Orešković

192. Obiteljski zakon u svjetlu najnovijih zbivanja, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar i prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

191. Dvadeset godina primjene Zakona o trgovačkim društvima, prof. dr. sc. Zoran Parać

 

2014.

190. Novo uređenje izvanparničnog postupka, prof. dr. sc, Mihajlo Dika i doc. dr. sc. Aleksandra Maganić

189. Anticipirane punomoći i javno bilježništvo, Ljiljana Vodopija Čengić i lva Kemec Kokot

188. Novi Zakon o radu - promjene ili privid, prof. dr. sc. Željko Potočnjak

187. Jesmo li spremni za izazove europskog prava okoliša, doc. dr. sc. Lana Ofak

186. Novi Zakon o kamatama - stara problematika, mr. sc. Miljenko A. Giunio i prof. dr. sc. Petar Miladin

185. Kolektivna zaštita potrošača, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić

184. Novo uređenje obiteljske medijacije, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz i dr. sc. Srđan Šimac

183. Reorganizacija pravosudne mreže, Orsat Miljenić, ministar pravosuđa RH

182. Ustavne promjene i stanje ustavnosti, prof. dr. sc. Branko Smerdel

 

2013.

181. Zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj između troškova i zdravlja - stanje i budućnost, doc. dr. sc. Viktor Gotovac

180. Reforma mirovinskog sustava: quo vadis?, doc. dr. sc. lvana Vukorepa

179. Zakon o radu - reforma ili već viđeno, doc. dr. sc. Viktor Gotovac

178. Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u svjetlu europeizacije hrvatskog prava, prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske

177. Zastara u poreznom sustavu, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

176. Što nam donosi novela Zakona o parničnom postupku, prof. dr. sc. Mihajlo Dika

175. lzmjene i dopune Stečajnog zakona 2012., prof . dr. sc. Jasnica Garašić

174. Strategija razvoja pravosuđa, Orsat Miljenić, ministar pravosuđa i  prof. dr. sc. Josip Kregar

173.  Predstečajna nagodba, prof. dr. sc. Mihajlo Dika

 

2012.

172. Intelektualno vlasništvo na jedinstvenom europskom tržištu, doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

171. Trilogija europeizacije hrvatskog kaznenog zakonodavstva (KZ, ZPSKSEU, ZKP): učimo li na vlastitim pogreškama?, prof. dr. sc. Zlata Đurđević

170. Stvarnopravna osiguranja tražbina na integriranom europskom tržištu, prof. dr. sc. Tatjana Josipović i doc. dr. sc. Hano Ernst

169. Anticipirane punomoći i naredbe - kako dobru praksu iz Europske unije uvesti u hrvatski pravni sustav, doc. dr. sc. lvana Milas Klarić

168. Sloboda kretanja kapitala u Europskoj uniji, prof. dr. sc. Siniša Rodin

167. Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji, prof. dr. sc. Tatjana Josipović

166. Što čeka Republiku Hrvatsku u primjeni prava u Europskoj uniji - pogled njemačkog profesora i odvjetnika, prof. dr. Friedrich Graf von Westphalen

165. Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji, dr. sc. lvana Vukorepa

164. Hrvatska - 28. članica Europske unije, Vladimir Drobnjak, glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji

 

2011.

163. Hrvatska u unutarnjem tržištu Europske unije, prof. dr. sc. lris Goldner Lang

162. Sudovi i sudovanje nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

161. Članstvo u Europskoj uniji i akademska mobilnost, prof. dr. sc. Siniša Rodin i doc. dr. sc. Tamara Perišin

160. Najstariji profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i svjetski studentski prvaci: Ana Bobić, Vanda Jakir, Branka Marušić, lvana Kordić, lvan Zrinjski, Vedran Barišić, Dora Horvat, Ana Lah, Nika Bačić i Kristina Mandić u poznavanju prava Europske unije, akademik Vladimir lbler i studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

159. Arbitraža prema dvostranim međunarodnim ugovorima o zaštiti ulaganja, doc. dr. sc. Davor Adrian Babić

158. Sveučilište u BiH - pouke za Hrvatsku, prof. dr. sc. Borislav Petrović

157. Državna matura, prof. dr. sc. Vjekoslav Miličić

156. Pravni položaj Sveučilišta u Zagrebu od 1874. do danas, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

155. Menadžerski ugovori, doc. dr. sc. lvana Grgurev

 

2010.

154. Novo pravno uređenje ovrhe - pretenzije i postignuća, prof. dr. sc. Mihajlo Dika

153. Otvorena pitanja predloženog pravnog uređenja sveučilišta i znanosti, doc. dr. sc. Marko Baretić

152. O granici na moru između Hrvatske i Slovenije - osam godina kasnije, akademik Vladimir lbler

151. Europsko međunarodno građansko procesno pravo i europski ovršni nalog za nesporne tražbine, prof. dr. sc. Mihajlo Dika i prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

150. Prilagodba hrvatskog pravnog sustava na putu u EU, prof. dr. sc. lvo Josipović

149. Mogu li nove pravne profesije poboljšati učinkovitost pravosuđa?, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić

148. Potrošačko kreditiranje - otvorena pitanja, doc. dr. sc. Marko Baretić

147. Novi Zakon o radu, prof. dr. sc. Željko Potočnjak

146. Racionalizacija lokalne samouprave, prof. dr. sc. lvan Koprić

 

 

2009.

145. Novi Zakon o općem upravnom postupku, prof. dr. sc. Dragan Medvedović

144. Ustavne promjene 2009., prof. dr. sc. Branko Smerdel

143.  Što je novo u pravu tržišnog natjecanja?, prof. dr. sc. Siniša Petrović

142. Je li tradicionalni sustav rješavanja sporova u krizi?, mr. sc. Srđan Šimac

141. Novela Općeg poreznog zakona, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan i Aleksandra Antolić

140. Novela Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (stjecanje vlasništva i nasljeđivanje stranih fizičkih i pravnih osoba te upis stvarnih prava u zemljišne knjige, primjena OIB-a), prof. dr. sc. Tatjana Josipović i Jožica Matko-Ruždjak

139. Otvorena pitanja novog Zakona o kaznenom postupku, prof. dr. sc. lvo Josipović i Damir Kos

138. Dvojbe o Zakonu o zabrani diskriminacije, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar i mr. sc. Goran Selanec

137. Ukidanje propisa sa zadrškom - ugovorna kazna za grijehe parkiranja, mr. sc. Miljenko Giunio

 

2008.

136. Pravno uređenje osiguranja depozita, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović

135. Ekonomska kriza i hrvatska ekonomska politika, akademik Zvonimir Baletić

134.  Korištenje autorskih djela nastalih radom kod poslodavca, prof. dr. sc. lgor Gliha

133. Hrvatska na putu prema Europskoj uniji, Vladimir Drobnjak

132. Novo alimentacijsko pravo, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar i prof. dr. sc. Mihajlo Dika

131. Strategija reforme državne uprave - mogućnosti i izazovi provedbe, Antun Palarić

130. Javno bilježništvo - jučer, danas, sutra, lvan Maleković, Jožica Matko-Ruždjak i Rankica Benc

129.  Modeli financiranja hipotekarnih kredita - sekuritizacija i/ili hipotekarne obveznice?, prof. dr. sc. Tatjana Josipović

128.  Novo pravno uređenje kamata, mr. sc. Miljenko Giunio

 

2007.

127.  Pristanak pacijenta na liječenje, dr. sc. Saša Nikšić

126.  Zakon o prostornom uređenju i gradnji, novi pristup, Davor Mrduljaš

125.  Što donosi novi Zakon o zaštiti potrošača, dr. sc. Marko Baretić

124.  Jezik u pravu, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

123.  Pravni leksikon - početak hrvatske pravne leksikografije, mr. sc. Vladimir Pezo, prof. dr. sc. Mihajlo Dika

122.  Javna nabava, Goran Matešić, mr. sc. Ante Perdić

121.  Mirenje - drugi put do pravde, mr. sc. Srđan Šimac

120.  Suci i odvjetnici - odgovornost za stanje u pravosuđu, Branko Hrvatin, Leo Andreis

119.  Zastupljenost hrvatskih znanstvenih časopisa u relevantnim bazama podataka i vrednovanje  znanstvenih radova u društvenim znanostima, dr, sc. Maja Jokić

 

2006.

118.  100 godina Biblioteke Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Andrea Horić, prof.

117.  Osuvremenjivanje cjeloživotnog obrazovanja, prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Ksenija Turković

116.  Prva godina s EU - iskustva, rezultati, predviđanja, prof. dr. sc. Siniša Petrović

115.  Praktična pitanja Zakona o izvršenju kazne zatvora (povodom lzvješća pučkog pravobranitelja o stanju u hrvatskom zatvorskom sustavu), mr. sc. lvan Damjanović, Željko Thür

114.  Novi propisi iz osiguranja i europsko osigurateljno pravo, dr. sc. Marijan Ćurković

113.  Poslovna, profesionalna i službena tajna, dr. sc. Petar Miladin

112.  Odnos Ustavnog i Vrhovnog suda, prof. dr. sc. Petar Klarić, Branko Hrvatin

111. Odgovornost za neispravan proizvod, dr. sc. Marko Baretić

110. Interpretativna nadležnost Vrhovnog suda RH po novom Zakonu o sudovima, prof. dr. sc. Siniša Rodin

 

2005.

109. Uvod u neimovinsku štetu po novom Zakonu o obveznim odnosima, lvica Crnić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

108. Pravo i država kao interakcija i kao struktura, akademik Eugen Pusić

107. Pregovori o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji - tko, kako zašto, Vladimir Drobnjak, veleposlanik i glavni pregovarač u pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

106.  Konkurentnost hrvatske ekonomije i pravni sustav, doc. dr. sc. Mladen Vedriš

105. Međunarodno natjecanje studenata 154 pravna fakulteta iz međunarodne trgovačke arbitraže u Beču, Ana Barić, lvana Jurčec, Miljenko Petrak, Danijel Stanković i Tin Težak

104. Vjerodostojno tumačenje zakona, prof. dr. sc. Siniša Rodin

103. Model izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema maloljetnicima i mlađim punoljetnima, Božica Cvjetko, zamjenica državnog odvjetnika RH, prof. dr. sc. Nivex Koller-Trbović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, dr. sc. Vesna Gmaz-Luški, Centar za socijalnu skrb Zagreb

102. Prilagodba hrvatskog službeničkog sustava europskim standardima, prof. dr. sc. lvan Koprić, mr. sc. Gordana Marčetić

101. Preobrazba državne suverenosti, prof. dr. sc. lvan Šimonović
 

2004.

100. Naših prvih 100 tribina, prof. dr. sc. Jakša Barbić

99. Zakonodavne novine u pristupu obiteljskom nasilju - izazov teoriji i praksi, Božica Cvjetko, zamjenica državnog odvjetnika RH, Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda RH, doc. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Marina Ajduković

98. lzmjene Zakona o zemljišnim knjigama - put ili stranputica reforme zemljišnih knjiga, prof. dr. sc. Tatjana Josipović

97. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, prof. dr. sc. Petar Novoselec

96. Europeizacija pravnog sustava nakon kandidature Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji, prof. dr. sc. Siniša Rodin

95. Ekonomske i političke posljedice predstojećeg proširenja Europske unije, prof. dr. sc. Uroš Dujšin

94. Pravo u suvremenom postmodernom informacionalističkom zajedništvu, akademik Adolf Dragičević

93. Modernizacija hrvatske javne uprave, akademik Eugen Pusić, prof. dr. sc. lvan Koprić, Antun Palarić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu

92. Novela Ovršnog zakona i pravna sigurnost, prof. dr. sc. Mihajlo Dika

 

2003.

91. Ustavnost i promjena vlasti, prof. dr. sc. Branko Smerdel

90. Financiranje političkih stranaka, prof. dr. sc. Josip Kregar

89. Isključivi gospodarski pojas i Hrvatska, prof. dr. sc. Budislav Vukas

88. Pravno uređenje javnih nabavki, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, mr. sc. lvan Šprajc

87.  lzgledi Hrvatske u borbi protiv korupcije, prof. dr. sc. Josip Kregar

86. Što je zapravo sporno u prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu, Marijan Ruždjak, odvjetnik u Zagrebu

85. Novosti u oporezivanju dohotka, prof, dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat, Vesna Brdovnik, Katica Amidžić-Peročević, Milivoj Friganović, Ministarstvo financija RH

84. Prilagodba prava potrošača u Hrvatskoj pravu Europske unije, prof. dr. sc. Tomislav Borić

83. Novela Ovršnog zakona, mr. sc. Miljenko Kovač, zamjenik ministrice pravosuđa RH, Jožica Matko-Ruždjak, javna bilježnica u Zagrebu, i prof. dr. sc. Mihajlo Dika

 

2002.

82. Što donosi novi Zakon o nasljeđivanju, dr. sc. Jadranko Crnić

81. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU i hrvatsko zakonodavstvo, prof. dr. sc. Siniša Rodin

80. O granici na moru između Hrvatske i Slovenije, akademik Vladimir lbler

79. Djelovanje Europskog suda za ljudska prava s osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Nina Vajić

78. Aktualna pitanja primjene Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, prof. dr. sc. Slavko Sakoman, Božica Cvjetko, zamjenica državnog odvjetnika RH, prof. dr. sc. Berislav Pavišić

77. Javno bilježništvo kao alternativna pravosudna institucija, Ante llić, predsjednik Hrvatske javnobilježničke komore

76. Zlouporabe u građanskom sudskom postupku, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, dr. sc. lvo Grbin, sudac Vrhovnog suda RH, Marijan Hanžeković, odvjetnik u Zagrebu

75. Zlouporabe procesnih ovlasti i prava stranaka u kaznenom postupku, prof. dr. sc. Davor Krapac, Damir Kos i Marijan Svedrović, suci Vrhovnog suda RH

74. Zlouporaba položaja i ovlasti kao gospodarsko kazneno djelo, prof. dr. sc. Petar Noveselec

 

2001.

73. Odgovornost za štete zbog grešaka u medicini, prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Mirko Gjurašin i prim. dr. sc. Egidio Čepulić

72. Odgovornost za štete nastale uporabom medicinskih uređaja, prof. dr. sc. Petar Klarić, prim. dr. sc. Egidio Čepulić, Hrvatska liječnica komora, prof. dr. sc. Mirko Gjurašin, prof. dr. sc. Mirjana Sabljar-Matovinović

71. Kakvi su nam propisi kojima se uređuje gospodarstvo, prof. dr. sc. Jakša Barbić

70. Položaj državnog odvjetnika prema novom Zakonu o državnom odvjetništvu, Slavko Zadnik, Državno odvjetništvo RH

69. Ured za sprečavanje korupcije i organiziranog kriminala, Dragan Novosel, Državno odvjetništvo RH

68. Borba protiv korupcije - Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, doc. dr. sc. Siniša Petrović

67. Revizija pretvorbe i privatizacije, prof. dr. sc. Jakša Barbić

66. lzmjene i dopune Zakona o radu, prof. dr. sc. Željko Potočnjak

65. Međunarodni kazneni sud danas i sutra, doc. dr. sc. lvo Josipović

 

2000.

64. Što je  građanima i  gospodarstvu  donio ulazak  Hrvatske  u Svjetsku  trgovinsku  organizaciju (WTO), prof.  dr. sc. Uroš Dujšin

63. Ususret poreznoj reformi, prof.  dr. sc.  Olivera Lončarić-Horvatprof.  dr.  sc.  Jure Šimović, doc. dr. sc.  Hrvoje Arbutina

62. Novela  Stečajnog  zakona, prof.  dr. sc. Mihajlo Dika

61. Pravna  struka  o ustavnim promjenama, prof.  dr. sc.  Branko  Smerdel

60. Vidi  li  se  izlaz  iz  gospodarske  krize, prof.  dr. sc.  Gorazd Nikić

59. Srednjovjekovni Zagreb, prof. dr. sc. Magdalena  Apostolova  Maršavelski

58. Kaznena  odgovornost  pravnih osoba, prof. dr. sc.  Petar Novoselec

57. Rad  na noveli  Zakona o obveznim odnosimaprof.  dr. sc.  Petar Klarić

56. Etika  vlasti  i  sukob  interesa, prof. dr. sc. Branko  Smerdel

 

1999.

55. lzbori 1999., prof. dr. sc. Branko Smerdel

54. Novela Ovršnog zakona, prof. dr. sc. Mihajlo Dika

53. Intellectio iuris - datoteka sudske prakse i pravne književnosti, Milivoje Žugić, odvjetnik u Zagrebu

52. Stečaj s preustrojem dužnika, prof. dr. sc. Jakša Barbić

51. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH, dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda RH

50. Hrvatski duhanski rat i pravo tržišnog natjecanja, dr. sc. Siniša Petrović

49. Novo hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo, prof. dr. sc. Mira Alinčić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, doc. dr. sc. Aleksandra Korać

48. Ustavni sud u zaštiti ljudskih sloboda i prava, dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda RH

47. Ustavni položaj i ovlasti pučkog pravobranitelja, Ante Klarić, pučki pravobranitelj RH

 

1998.

46. Glavne značajke mirovinske reforme, prof. dr. sc. Željko Potočnjak

45. Zaštita vjerovnika u pravu društava, prof. dr. sc. Jakša Barbić

44. Nedjelotvornost pravnog sustava kao bitan čimbenik stagnacije hrvatskog gospodarstva, dr. sc. Dražen Kalogjera

43.  Treba li mijenjati Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH, Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda RH

42. Popravljanje štete učinjene objavljenom informacijom s osvrtom na novu sudsku praksu, Marijan Ruždjak, odvjetnik u Zagrebu

41. Obvezatnost izvršenja odluka Ustavnog suda RH, dr. sc. Velimir Belajec, mr. sc. Hrvoje Momčinović, suci Ustavnog suda RH

40. Pravno uređenje poduzeća, prof. dr. sc. Jakša Barbić

39. Odvjetnici - isključivi zastupnici pred sudovima - za ili protiv, Marijan Hanžeković, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, mr. sc. Miljenko Giunio, predsjednik Udruge pravnika u gospodarstvu grada Zagreba

38. Pranje novca, prof. dr. sc. Željko Horvatić

 

1997.

33. Javno bilježništvo i osiguranje tražbina, Jožica Matko-Ruždjak, javna bilježnica u Zagrebu

32. Međunarodni kazneni sud u Haagu, prof. dr. sc. Željko Horvatić

31. Nova struktura glavne rasprave u kaznenom postupku - za i protiv amerikanizacije, prof. dr. sc. Davor Krapac

30. Uz Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, prof. dr. sc. Deša Mlikotin-Tomić

29. Zemljišnoknjižno pravo, prof. dr. sc. Tatjana Josipović

 

1996.

28. Upravljanje stambenim zgradama, Senka Andrijašević-Rac, zamjenica državnog pravobranitelja RH

27. Tajni nadzor nad telefonskim i drugim PTT komuniciranjem za potrebe kaznenog postupka, prof. dr. sc. Davor Krapac

26. Pravni položaj stanara, prof. dr. sc. Tanja Tumbri

25. Zagrebačka banka - put do burze, Davor Holjevac, član Uprave Zagrebačke banke

24. Obilježavanje 220 godina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jakša Barbić

23. Stečajni zakon, prof. dr. sc. Mihajlo Dika

22. Novo procesno kazneno zakonodavstvo, prof. dr. sc. Davor Krapac

21. Novo sudsko ovršno pravo, prof. dr. sc. Mihajlo Dika

20. Odgovornost za nematerijalnu štetu učinjenu pravnoj osobi, prof. dr. sc. Petar Klarić

 

1995.

19. Ministarstvo pravosuđa RH i novi hrvatski pravni sustav, Miroslav Šeparović, ministar pravosuđa RH

18. Kako poboljšati zaštitu vjerovnika, prof. dr. sc. Mihajlo Dika

17. Pomorsko dobro, prof. dr. sc. Velimir Filipović

16. Pravni i gospodarski izazovi restrukturiranja hrvatskog gospodarstva, dr sc. Dražen Kalogjera

15. Moralnost u pravnom pozivu, prof. dr. sc. Vjekoslav Miličić

14. Što sa Zakonom o radu, prof. dr. sc. Željko Potočnjak

13. Sustav privatnog prava u RH, profesori Katedre za građanske znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu

12. Naknada neimovinske štete po Zakonu o javnom informiranju, Marijan Ruždjak, sudac Županijskog suda u Zagrebu, Denis Kuljiš, glavni urednik tjednika Globus

11. Javno bilježništvo, lvica Crnić, ministar pravosuđa, prof. dr. sc. Mihajlo Dika

 

1994.

10. Croatian Arbitration Yearbook, vol. l, dr. sc. Mihajlo Dika

9. Etažno vlasništvo, prof. dr. sc. Nikola Gavella

8. Dionica, prof. dr. sc. Jakša Barbić

7. Zaštita čovjekova okoliša - Zakon o zaštiti okoliša, prof. dr. sc. Slavko Matić, Šumarski fakultet, Senka Andrijašević-Rac, savjetnica u Ustavnom sudu RH

6. Temeljna ustavna prava i slobode čovjeka i građanina i njihova zaštita, Jadranko Crnić predsjednik Ustavnog suda RH, prof. dr. sc. Budislav Vukas

5. Denacionalizacija u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, prof. dr. sc. Lojze Ude. Pravni fakultet u Ljubljani, Miroslav Šeparović, zamjenik ministra pravosuđa RH

4. Prijedlog Zakona o radu, prof. dr. sc. Željko Potočnjak

3. Zakon o trgovačkim društvima, prof. dr. sc. Jakša Barbić

2. Pravosudni sustav RH, lvica Crnić, ministar pravosuđa RH

 

1993.

1. Zakon o sudovima, Ivica Crnić, ministar pravosuđa, Milan Vuković, predsjednik Vrhovnog suda, te profesori Jakša Barbić, Mihajlo Dika i Davor Krapac