:
Pravo konkurencije

Prvo predavanje iz kolegija Pravo konkurencije održat će se u petak, 12. listopada 2018. u dvorani 6, TRH 14.

Detaljan raspored predavanja i popis literature za svaki termin (pa tako i prvi) predavanja nalazi se u repozitoriju.

 

Popis obavijesti