POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:

Raspisan je natječaj za prijave za studijski boravak u trajanju od jednog mjeseca na Europa institutu (Saarbrücken, Sveučilište Saarland). Stipendije se financiraju iz projekta „SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law“ (http://www.see-eu-cluster.eu/).  Uz razne on-line izvore, Europa institut ima opsežan izbor literature vezne za europsko i međunarodno pravo.  

Na natječaj se mogu prijaviti studenti doktorskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stipendija uključuje trošak puta u iznosu od 350 Eura (lump sum) i trošak smještaja u iznosu od 400 Eura (lump sum). Stipendije se moraju koristiti za boravak do kraja veljače 2020. godine.

Zainteresirani doktorandi mogu poslati prijave do 31. listopada 2019. Prijava mora sadržavati ispunjeni obrazac (koji je dostupan putem ovoga linka: https://drive.google.com/file/d/17Jz4kAPo5pQaMCwStYqhoYgHGdFx6Ci1/view?usp=sharing) kao i životopis, a šalje se na sljedeću adresu: see-eu-cluster@europainstitut.de
 

Popis obavijesti