POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet


Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

n a t j e č a j
za upis polaznika
na poslijediplomske specijalističke studije


1.    Europsko pravo
2.    Kaznenopravne znanosti
3.    Pravo društava i trgovačko pravo
4.    Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo

Studiji od 1. do 3. izvode se u trajanju od tri semestra, a studij pod 4. u trajanju od četiri semestra.


Na studije ima pravo upisati se:

- osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij 
- osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.


Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2019./2020. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru. 
 
Prijave se primaju do 20. rujna 2019. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.


Uz prijavu je obvezno priložiti: 

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;
- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;
- potvrde / izjavu o znanju jezika 


O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr odnosno na telefon broj: 01 4564 383.


Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskih studija: 

Europsko pravo

Kaznenopravne znanosti

Pravo društava i trgovačko pravo

Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo

Popis obavijesti