POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

raspisuju

N A T J E Č A J

za upis

V. generacije studenata na Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij “Prava djece” u trajanju od tri semestra (dva semestra predavanja i jedan semestar za izradu završnog rada) koji će započeti u listopadu 2019. godine.

1. Uvjeti za upis
Pravo upisa ima osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij prava, socijalnog rada, novinarstva, pedagogije, politologije, psihologije, sociologije, teologije, socijalne pedagogije, medicine ili drugi studij s 300 ECTS bodova, uz radno iskustvo u trajanju od najmanje dvije godine. 
Polaznik mora poznavati najmanje jedan strani jezik.
U prijavi na natječaj za upis na studij, uz opće podatke, treba navesti i obrazložiti prijedlog područja završnog rada. 
Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) u kojem se preliminarno utvrđuje područje završnog rada.
Nastava se održava u ciklusima jednom mjesečno (petkom od 14 sati i subotom cijeli dan).
Završetkom studija stječe se naziv: sveučilišni specijalist prava djece.

2. Broj upisnih mjesta
Broj upisnih mjesta je 50. Fakultet pridržava pravo neupisivanja nove generacije ako se prijavi nedovoljan broj kandidata.

3. Školarina
Školarina po semestru iznosi 8.500.- kn, uz mogućnost obročnog plaćanja.

4. Rokovi za prijavu na natječaj
Prijava za upis podnosi se najkasnije do 30. rujna 2019. na adresu, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, (Jasmin Mujinović – natječaj Prava djece)

Uz prijavu obvezno priložiti:
1.    Izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju,
2.    Ispis kolegija i ocjena postignutih tijekom studija,
3.    Potvrdu o zaposlenju (ako je kandidat zaposlen). 
4.    Životopis

5. Upis
O rezultatima natječaja informacija će biti dostupna na mrežnoj stranici nakon 10. listopada 2019. i odabira kandidata.

6. Informacije o studiju
Informacije o studiju mogu se dobiti na mrežnoj stranici: www.pravo.hr/prava-djece,  na tel. broj: 01 / 4564 383 svakim  radnim danom od 8 do 14 sati ili putem e-maila: prava-djece@pravo.hr.


Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij “Prava djece”

Popis obavijesti