RASPORED PREDAVANJA IZ STRANIH JEZIKA:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja iz stranih jezika pravne struke

Informacije o rasporedu po grupama.

GRUPA DVORANA VRIJEME
ENG-A-1 Dvorana IV, Gundulićeva 10 Ponedjeljkom od 12 do 13,30h 
ENG-A-2 Dvorana V, TRH 14 Petkom od 13 do 14,30h 
ENG-B-1 Dvorana VIII, Gundulićeva 10 Utorkom od 10 do 11,30h 
ENG-B-2 Dvorana IX, Gundulićeva 10 Srijedom od 10 do 11,30h 
ENG-C-1 Dvorana IX, Gundulićeva 10 Srijedom od 12 do 13,30h
ENG-C-2 Dvorana III, Gundulićeva 10 Četvrtkom od 14 do 15,30h
ENG-D-1, ENG-D-2 Dvorana III, TRH 14 Petkom od 14,30 do 16h
NJEM-D-1, NJEM-D-2 Dvorana III, Gundulićeva 10 * Ponedjeljkom od 12,30 do 14h

* Predavanje 30. rujna održati će se u Dvorani III u Gundulićevoj. Sva ostala predavanja održavati će se u dvorani IX, također u Gundulićevoj.