RASPORED SEMINARA U PRVOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored i termini održavanja seminara u prvom semestru