RASPORED PREDAVANJA U DRUGOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u drugom semestru

TURNUS A


Politička ekonomija (Turnus A)

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (Turnus A)

Rimsko privatno pravo (Turnus A)Strani jezici

Raspored predavanja iz stranih jezika (ljetni semestar) bit će objavljen naknadno

 


Seminari

Rasporedi seminara bit će objavljeni naknadno

 

 

TURNUS B


Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (Turnus B)

Rimsko privatno pravo (Turnus B)

Politička ekonomija (Turnus B)

 


Strani jezici

Raspored predavanja iz stranih jezika (ljetni semestar) bit će objavljen naknadno

 


Seminari

Rasporedi seminara bit će objavljeni naknadno