Raspored seminara u trećem semestru

IZMIJENJENI RASPORED STUDENATA PO TURNUSIMA, POPIS DODIJELJENIH SEMINARA I STRANIH JEZIKA DOSTUPAN JE NA OVOM LINKU. Mole se studenti kojima eventualno nije pravilno upisana grupa (nakon odobrene molbe za izmjenu) da se jave prodekanu za nastavu osobno u utorak 1. listopada u 9 sati, ili mailom na marko.juric@pravo.hr.

 

GRUPA DVORANA VRIJEME PLAN NASTAVE
OP-C-1 Dv. 2, TRH 3 Utorkom i četvrtkom od 9 do 12  
OP-C-2 Dv. 3, TRH 3 Utorkom i četvrtkom od 9 do 12